Danas je održana 19. sjednica na kojoj Vlada Hercegbosanske županije donijela Odluku o davanju suglasnosti na program utroška sredstava Ministarstva unutarnjih poslova. Ovom Odlukom predviđeno je da se ukupni iznos od 597.000,00 KM utrošiti na nabavku računala i uredske opreme, odjeće i obuće za policijske službenike, službenih vozila, policijske opreme, održavanje zgrada MUP-a i izradu projektne dokumentacije.

Donesena je Odluka o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za popis stanovništva, domaćinstva i stanova u BiH za 2013. godinu, te je prihvaćen Zahtjev Agencije za privatizaciju i donesena Odluka o odobravanju financijskih sredstava, kao potpora neprofitnim organizacijama, u ukupnome iznosu od 130.000,00 KM za razdoblje od 12 mjeseci 2013. godine.

Vlada je donijela Odluku o davanju potpore za pokretanja industrijske proizvodnje JP rudnici ugljena „Tušnica“ d.o.o. Livno u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM, umjesto 130.000,00 KM koje je predložio predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac, a u svrhu pokretanja procesa proizvodnje i plasmana proizvoda i usluga.

Danas su razmatrana i usvojena tri izvješća i to:
– Izvješće Ministarstava rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih o stanju u zdravstvenim ustanovama Hercegbosanske županije;
– Izvješće Ministarstva financija o izvršenju Proračuna za 2012. godinu i
– Izvješće o izvršenju plana Proračuna za razdoblje siječanj-ožujak 2013. godine, također Ministarstva financija.
Izvješće o stanju u zdravstvenim ustanovama Hercegbosanske županije i Izvješće u izvršenju Proračuna za 2012. godinu biti će upućeni u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje.

Vlada je danas donijela Zaključak o podršci projekta vodoopskrbe livanjske općine u svrhu realizacije Projekta „Razvoj sustava vodoopskrbe za općinu Livno, II-faza –Sjeverni krak“, te Odluku kojem će Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih darivati Radostinu Spajić, majku trojki koji su rođeni u županijskoj bolnici Livno, s jednokratnom pomoći u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM.

Točke pod rednim brojem 4,7 i 13 odgođene su za sljedeću sjednicu Vlade.