Jučer je održana 18. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je razmatrana i usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije za 2014. godinu. Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata. Temeljem ove Odluke iznos od 150.000,00 KM raspodijeliti će se na 10 udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Razmatran je i usvojen Program utroška sredstava Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za 2014. godinu.

Isto tako, Vlada je usvojila Program raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2014. godinu. Ovim Programom iznos od 300.000,00 KM rasporediti će se u sljedećim iznosima na sljedeće neprofitne organizacije:
– Agencija za privatizaciju – 225.000,00 KM;
– Gospodarska komora – 45.000,00 KM;
– Udruge građana – 30.000,00 KM.

Usvojenom Odlukom o odobravanju sredstava za potporu neprofitnim organizacijama, Vlada je odobrila prijenos iznosa od 225.000,00 KM Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije.
Vlada je Odlukom o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu gospodarstva u ukupnome iznosu od 14.290,00 KM  osigurala sredstva za sufinanciranje „Doprinosa“ za realizaciju Projekta lokalne uprave, odnosno Projekta integriranog lokalnog razvoja ILDP.

Razmatrana su i prihvaćeni komentari koje su dali korisnici Proračuna na nacrt Izvješća o izvršenoj reviziji financijskih Izvješća Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ilija Šljivić informirao je članove Vlade o stanju u oblasti koncesija u nadležnosti ovoga Ministarstva. Informacija je primljena k znanju i biti će uvrštena u Informaciju o stanju u oblasti koncesija na prostoru Hercegbosanske županije, koja će s prijedlogom mjera biti upućena u skupštinsku proceduru na daljnje razmatranje.

Vlada je donijela Odluku o načinu, uvjetima i vrsti dokaza u postupku odobravanja doznake i sječe stabala na području Hercegbosanske županije gdje nisu uspostavljene zemljišne knjige.

Temeljem Izvješća o radu Agencije za privatizaciju za 2013. godinu, kao i Plana aktivnosti za 2014. godinu, Financijskog izvješća za 2013. godinu i Financijskog plana za 2014. godinu razmatran je i usvojen Prijedlog mjera i aktivnosti Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije. Sve navedeno biti će upućeno u daljnju proceduru Skupštini Hercegbosanske župani