Danas je održana 18. redovita sjednica Vlade Hercegbosanske županije.

Na sjednici su razmatrana i usvojena Izvješća o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva, Uprave za inspekcijske poslove i Ministarstva financija Hercegbosanske županije, koja će zajedno s Izvješćem o radu Vlade biti upućeni u skupštinsku proceduru.

Usvojen je Program rada za 2013. godinu Upravi za inspekcijske poslove.

Ministar MUP-a Mario Lovrić, danas je članovima Vlade predstavio nacrt Zakona o sigurnosti na cestama u Hercegbosanskoj županiji i prednacrt Zakona o oružju i streljivu. Vlada je nakon razmatranja usvojila oba Zakona i uputila ih u skupštinu na daljnju proceduru.

Razmatran je i usvojen Prednacrt Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Hercegbosanskoj županiji i isto tako upućen u skupštinsku proceduru.

Danas je donesen Zaključak kojim se prihvaća prijedlog Općinskog načelnika Općine Kupres o prijenosu udjela društvenog kapitala društva PP „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres sa Hercegbosanske županije na Općinu Kupres i kojim se odobrava postupak pokretanja prijenosa udjela, kao i Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Programa korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine Kupres.

Data je suglasnost na Pravilnik o stjecanju i raspodjeli vlastitih prihoda u SSŠ Tomislavgrad i suglasnost na imenovanje Antuna Zolote novim ravnateljem Srednje škole „Tin Ujević“ iz Glamoča.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje dr. Ljiljane Mladina za ravnateljicu Doma zdravlja u Livnu.

Vlada je imenovala Miju Zrinušića novim v.d. ravnateljem Zavoda za zdravstveno osigurane Hercegbosanske županije i imenovala Povjerenstvo za izbor novog ravnatelja ove ustanove.

Danas su donesene tri Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva i odobravanju Studija o opravdanosti dodjeljivanja koncesija za izgradnju vjetroparkova u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energija i to:
– tvrtci „L.U.N.A.“ d.o.o. Tomislavgrad za područje općine Tomislavgrad
– tvrtci „Vjetorelektrane“ d.o.o. Glamoč za područje općine Glamoč i
– tvrtci „Wild Wind“ d.o.o. Livno za područje općine Glamoč.

Danas je donesena i Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora, određenju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji s poduzećem „Čajuša“ d.o.o. Kupres u predmetu dodjele koncesije za korištenje i izgradnju turističkog i sportsko-rekreacijskog centra na lokalitetu Čajuša u općini Kupres.
Točke pod rednim broje 6 i 15 odgođene su za sljedeću sjednicu.