Danas je održana 17. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je razmatran i usvojen nacrt Proračuna za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 69.212.457,00 KM. Nacrt Proračuna Vlada je u formi prijedloga uputila u Skupštinsku proceduru na usvajanje.

Razmatran je i usvojen Zakon o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu.

Usvojena su Izvješća o radu Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a, Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Županijskog zavoda za upošljavanje, Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, koje će zajedno u sklopu Izvješća o radu Vlade biti upućena u Skupštinu na razmatranje.
Vlada je razmatrala i usvojila financijski plan Županijskog zavoda za upošljavanje za 2013. godinu.

Danas je donesena Odluka o obustavi dodjele ugovora za izradu preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije i Odluka o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za izradu preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije. Također, doneseno je i Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije.

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih je dostavilo Vladi Izvješće i Preporuku Povjerenstva za provođenje postupka za izbor i imenovanje po jednog člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad i Doma zdravlja Glamoč. Izvješće i Preporuka su usvojeni, te je Nurka Bašić izabrana za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč, a Maho Šehić za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad.
Razmatran je i usvojen Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za žalbe javnosti, kao i Nacrt amandmana na prijedlog Zakona o sudskim pristojbama koji je u formi prijedloga upućen u Skupštinsku proceduru.

Točke pod rednim brojem: 5,8,16,19,24,25 i 26 odgođene su za sljedeću sjednicu Vlade.