Na danas održanoj 16. sjednici Vlade razmatran je nacrt Zakona o prostornom uređenju Hercegbosanske županije, koji je usvojen i u formi prijedloga upućen u Skupštinu na daljnje postupanje.

Na prijedlog ministra unutarnjih poslova Marija Lovrića, Vlada je razmatrala i usvojila Pravilnik o vijeću za sigurnost prometa. Ovim Pravilnikom utvrđuje se broj članova Vijeća, način imenovanja predsjednika i članova Vijeća, kao i djelokrug rada istog, a sve s ciljem izrade Strategije sigurnosti prometa i unapređenja prometno-obrazovnog rada, prometne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti prometa u Hercegbosanskoj županiji.

Vlada je danijela Odluku o utvrđivanju općeg interesa Hercegbosanske županije za izgradnju  dalekovoda 110 kV Tomislavgrad – Kupres. Tvrtka Elektroprijenos BiH je investitor projekta i nositelj poslova izgradnje dalekovoda, kao i krajnjih korisnika istoga za potrebe prijenosa električne energije u cijeli elektroenergetski sustav na području Hercegbosanske županije, a sve s ciljem osiguranja sigurnosti i pouzdanog napajanja područja električnom energijom.

Vlada je Rješenjem i na osobni zahtjev stranke, razriješila Duška Šobota dužnosti člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar i Rješenjem imenovala Vanju Balaban novim članom Upravnog vijeća do isteka mandata 28. prosinca 2016. godine.

Ministrica gospodarstva Anka Papak-Dodig podnijela je danas Vladi izvješće o stanju u oblasti koncesija na prostoru Hercegbosanske županije za 2013. godinu. Ovo izvješće odnosi se na standardnu proceduru koja se ogleda u stalnom praćenju, analiziranju i poduzimanju mjera za postojeće potpisane koncesijske ugovore. Nakon iscrpne rasprave i niza prijedloga pojedinih članova Vlade, kojim bi se napravio iskorak u rješavanju problema u oblasti koncesija, Izvješće je upućeno u skupštinsku proceduru na daljnje razmatranje.

Vlada je donijela Uredbu o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera s visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Donesena je i Odluka o odobravanju 15.000,00 KM iz Tekuće pričuve u svrhu podmirivanja troškova povezivanja JP „Tušnica“ d.o.o. Livno s JP „Elektroprivredom HZ HB“ d.o.o. Mostar, te usvojeno Izvješće Ministarstva znanosti prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije o Programu raspodjele utroška sredstava iz granta športa i kulture za 2013. godinu.