Na jučerašnjoj 15. sjednici Vlade Hercegbosanske županije usvojeno je Izvješće o radu za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu Uprave civilne zaštite, Program rada za 2013. godinu Uprave za ceste i Program rada za 2013. godinu Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.

Razmatrano je Izvješće inspektora za zaštitu od požara i eksplozija MUP-a o sigurnosnim mjerama zaštite od požara u zgradi Vlade Hercegbosanske županije.  Ovim Izvješćem utvrđeno da je potrebno poduzeti niz mjera kako bi se omogućilo sprječavanje nastajanja i širenja požara, omogućavanja spašavanja ljudi i imovine ugroženim požarom i omogućavanje gašenja požara u Zgradi Vlade.

Vlada je razmatrala i usvojila nacrt Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, te prijedlog Zakona o sigurnosti prometa na cestama Ministarstava unutarnjih poslova Hercegbosanske županije. Oba Zakona su upućena u Skupštinu na daljnje postupanje.

Na prijedlog ministra unutarnjih poslova Marija Lovrića, Vlada je danas donijela Zaključak kojim se traže od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine izmjene i dopune Pravilnika o cijenama osobnih dokumenata. Naime, prema novom usvojenom Pravilniku o cijenama osobnih dokumenata, koji je stupio na snagu 25. prosinca 2012. godine, Ministarstvu kojemu je do sada pripadalo 70 % od cijene osobnih isprava na ime režijskih troškova, sada bi pripadalo 20 KM po vozačkoj dozvoli, a za izdane osobne iskaznice Ministarstvu ne pripada pravo na naknadu.
Po ovom Pravilniku propisano je da visina naknade za izdanu osobnu iskaznicu iznosi 18,00 KM (do sada je bila 10,00 KM), što je povećanje za 80% u odnosnu na dosadašnju naknadu, a visina naknade za izdanu vozaču dozvolu je 60,00 KM (do sada 40,00 KM) što je povećanje za 50% u odnosu na dosadašnju naknadu. Ukoliko ne dođe do izmjena važećeg Pravilnika o cijenama osobnih dokumenata ovo Ministarstvo bi samo za redovnu zamjenu osobnih iskaznica i vozačkih dozvola bilo oštećeno za preko 1.170.278,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o razrješenju članova Školskog odbora SŠ „Tin Ujević“ iz Glamoča, te Odlukom imenovala nove članove odbora.

Usvojene su dvije Odluke o dodjeli koncesija i to:
–  Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištena vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Derela“ općina Bosansko Grahovo metodom poziva, određivanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji, te
– Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za korištenje zimskog, turističkog i sportsko-rekreativnog centra (ski-staza, ski-liftova i ski-vučnica) na lokalitetu „Čajuša“, općina Kupres metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji. Također, dana je suglasnost na prijenos koncesije s gospodarskog društva „L.U.N.A.“ d.o.o. iz Tomislavgrada na gospodarsko društvo „F.L. WIND“ d.o.o. iz Tomislavgrada.

Usvojen je Program rada, te Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici prihvatila Izvješće povjerenstva za izbor članova Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije, te rješenjem imenovala novo Povjerenstvo na mandat od četiri godine.

Donesena je Odluka o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru.