Danas je u zgradi Vlade, s početkom u 10 sati, održana odgođena 124. sjednica Vlade Hercegbosanske županije planirana za 22. prosinac 2011. godine.
Usvojena je  Odluka o usvajanju Programa raspodjele grantovskih sredstava općinama Hercegbosanske županije u svrhu realizacije projekata u oblasti infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine, Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša u iznosu od 51.000 KM. Isto tako, usvojena je Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava tekućih transfera za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 30.000 KM, te je usvojena i Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava za sanaciju i uklanjanje divljih deponija na području Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 49.000. KM.

Vlada je razmatrala Izvješće Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije o provedbi Naputaka o sadržaju obrazaca izvješća o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku.

Također, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava sa pozicije Kapitalni izdatci Ministarstvu gospodarstva u ukupnom iznosu od 273.000. KM, te Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava tekući prijenosi i to redom:
– Potpore općinama 200.000. KM.
– Potpore neprofitnim organizacijama 130.000. KM
– Poticaj industrijskoj proizvodnji, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu i subvencija kamata 100.000. KM

Ministar unutarnjih poslova Hercegbosanske županije Filip Zrno informirao je Vladu da će se u  Proračunu Hercegbosanske županije za 2012. godinu planirati sredstva za isplate noćnog rada, rada blagdanima i državnim praznicima policijskim službenicima koji rade u smjenama sukladno potpisanom kolektivnom Ugovoru između Ministarstva i Sindikata djelatnika MUP-a.