Danas je održana 123. sjednica Vlada Hercegbosanske županije. Usvojena je Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava predviđenih na poziciji Nabava opreme u Proračunu Ministarstva financija Hercegbosanske županije za 2011. godinu. Razmatran je Program rada Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za 2011. godinu.
Utvrđen je prijedlog Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za prva tri mjeseca 2012. godine u visini od 17.460.000 KM. Odluka o privremenom financiranju Hercegbosanske županije određena je visinom usvojenih Smjernica ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2012.-2014. godinu, koje je Vlada usvojila na sjednici održanoj 1. prosinca 2011. godine. Prijedlog ove Odluke upućen je Skupštini Hercegbosanske županije na razmatranje.
Resorni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Hercegbosanske županije Stjepan Matković informirao je Vladu o načinu donošenja Federalnog Zakona o šumama skrećući pozornost da je isti predložen uz grubo kršenje Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Ustava Hercegbosanske županije. O novonastaloj situaciji, kad je u pitanju procedura donošenja Federalnog  Zakona o šumama, ministar Matković će upoznati zastupnike u Skupštini Hercegbosanske županije na sjednici koja je planirana za petak 16. prosinca 2011. godine u Tomislavgradu.
Također, usvojena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije.
Razmatranje točke pod rednim brojem 4 odgođeno je za slijedeću sjednicu Vlade Hercegbosanske županije.