Danas je održana 122. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj se raspravljalo o smjernicama fiskalne politike Hercegbosanske županije za period od 2012.-2014. godine. Prema ovim smjernicama koje se temelje na makroekonomskim pokazateljima i postojećoj poreznoj politici procjenjuje se da će ostvareni prihodi u 2012. godini iznositi cca 69,85 mil KM, što će u odnosu na 2011. godinu i na procijenjeni ostvareni prihod od cca 65,28  mil KM predstavljati rast od 7%. Očekuje se da će prihodi Hercegbosanske županije u 2013. godini porasti na 70,60 mil. KM, a u 2014. godini na 74,35 mil. KM.
Vlada je danas usvojila prijedlog Odluke o uporabi suficita Proračuna Hercegbosanske županije ostvarenog u prethodnoj 2010. godinu  koji je iznosio 4.249.941 KM. Ovaj suficit rasporedit će se na slijedeći način: iznos od 500.000. KM  biti će doznačen na račun Uprave za ceste Hercegbosanske županije koji će se iskoristiti za nastavak izgradnje županijske/regionalne ceste Prolog-Vaganj, a drugi dio suficita u iznosu od 3.749.941. KM biti će korišten za pokriće neuplaćenih doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje. Vlada Hercegbosanske županije zaključiti će sporazum sa Zavodom za MIO/PIO o dinamici izmirenja neuplaćenih doprinosa te će imenovati Povjerenstvo za utvrđivanje stvarnog stanja duga i provođenja ovog sporazuma.
Vlada je danas ih Tekuće pričuve Proračuna odobrila Upravi za šumarstvo i Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije financijska sredstva za neometano poslovanje.
Razmatranje točaka pod rednim brojem 2,3,4,7 i 9 odgođeno je zbog proceduralnih razloga za slijedeću sjednicu Vlade.