Jučer je u održana 120. sjednica Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada razmatrala Izvješća o radu Uprave za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a, Agencije za privatizaciju i Ministarstva financija Hercegbosanske županije. Razmatran je prijedlog Rješenja o razrješenju i Rješenje o imenovanju člana Savjeta prostornog plana za područje Hercegbosanske županije gdje je dužnosti razriješen Tihomir Lauš a imenovana je Gorana Marinčić. Prema prijedlogu sindikata MUP-a Hercegbosanske županije imenovano je Povjerenstvo za praćenje i tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora te je prihvaćen Financijski plan Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije.
Također je usvojen Elaborat o redovitom popisu na dan 31. 12. 2010. godine Središnjeg vladinog povjerenstva za popis i utvrđen nacrt Uredbe o naoružanju i opremi Uprave policije MUP-a Hercegbosanske županije.
Usvojeno je izvješće Ministarstva financija o Izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj – rujan 2011. godine. Prama ovome izviješću u prvih devet mjeseci 2011. godine ukupni rashodi i izdatci bili su 36.475.972 KM koji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji za 1.958.141 KM, dok su ukupni prihodi i primitci ostvareni u navedenom periodu bili 46.667.097 KM i veći su za 1.776.720 KM u odnosu na isti period prošle godine.
Vlada je usvojila Program utroška sredstava u Upravi za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 520.000 KM te Program utroška sredstava u Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za 2011. godini. Također, Vlada ja usvojila Program utroška sredstava u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ i to redom:
–  beneficije za socijalnu zaštitu 1.200.000.;
–  izdatci za raseljene osobe 50.000.;
–  naknade za porodiljine dopuste 1.000.000.;
–  civilne žrtva rata 330.000.;
–  udruge građana 50.000.;
–  invalidi rada 30.000. konvertibilnih maraka te je za potpore zdravstvenim institucijama izdvojen iznos od 730.000. KM.
Usvojena je Odluka Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ o usvajanju Programa utroška sredstava na slijedeći način:
– poticaji poljoprivrednoj proizvodnji 1.000.000.
– subvencije za veterinarstvo 200.000.
– kapitalne potpore općinama za područje vodoprivrede 350.000. konvertibilnih maraka.
Također je usvojen Program utroška sredstava u Ministarstvu prosvjete, kulture i športa HBŽ i to na slijedeći način: transfer za šport 184.000 te transfer za kulturu 280.000 konvertibilnih maraka. Vlada je usvojila Program transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru kao i za stručni studij Stočarstvo planinskih područja u Livnu u iznosu od 675.000. KM.
Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Vlada je odobrila 100.000 konvertibilnih maraka iz tekuće pričuve za pokriće rashoda po osnovu izdanih rješenja za naknade u slučaju smrti i bolesti, otpremnine za odlazak u mirovinu i jubilarnih nagrada.