Jučer je održana 12. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je razmatrano i usvojeno Izvješće o radu za 2013. godinu, Pregled materijalno-financijskog poslovanja za 2013. godinu, Plan i program rada za 2014. godinu i Financijski plan za tekuću 2014. godinu Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije. Navedena Izvješća za proteklu godinu, Plan i program rada za 2014. godinu, kao i Financijski plan za 2014. godinu Zavoda za upošljavanje biti će upućeni u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje razmatranje.

U skupštinsku proceduru biti će upućen Plan i program rada za 2014. godinu Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, koje je Vlada na jučerašnjoj sjednici razmatrala i usvojila i koji će kao takvi biti sastavni dio Plana i programa Vlade za 2014.  godinu.

Vlada je Odlukom dala suglasnost na imenovanje dr. sc. Danijele Kune novom ravnateljicom SŠ „Kupres“ iz Kupresa na mandat od četiri godine.

Temeljem raspisanog javnog natječaja za izbor Predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju kojeg je provelo Ministarstvo gospodarstvo i preporuke koje je sačinilo Povjerenstvo za provedbu ovoga natječaja, Vlada je donijela Odluku o imenovanju Predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije na mandat od dvije godine.

Donesena je Odluka o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja i Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Hercegbosanske županije. Shodno tome, donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju cijene liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje sve dok se implementacija nove liste lijekova ne provede u cijelosti, a najduže do 30. travnja 2014. godine,

Vlada je dala negativno mišljenje na akt Federalnog ministarstva zdravstva u kojem se traži očitovanje na Radnu verziju Protokola o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva u Federaciji BiH. Vlada je jednoglasno zauzela ovakav stav iz razloga što nije moguće pristupiti izmjenama i dopunama važećeg Kolektivnog ugovora, a u smislu utvrđivanja bruto satnice s povećanjem troškova života, sve dok se ne izmjeni Odluka o utvrđivanju bruto satnice koja se donosi suglasno članu 9. Općeg kolektivnog ugovora za teritorij Federacije BiH.

Na zahtjev Vrhbosanske biskupije i Hrvatskog kulturnog društva Napredak Sarajevo, Vlada je donijela Odluku o odobravanju 5.000,00 KM za realizaciju projekta podizanja spomenika papi Ivanu Pavlu II. u Sarajevu, a na zahtjev Ministarstva znanost, prosvjete, kulture i športa odobren je iznos od 4.000,00 KM za sufinanciranje troškova projekta „Sajam karijera Hercegbosanske županije“.

Točke 5 i 6 iz najavljenog dnevnog reda 12. sjednice Vlade odgođene su za sljedeću sjednicu.