Na današnjoj 12. sjednici Vlade Hercegbosanske županije, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darko Horvat je upoznao članove Vlade s tekstom prednacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Razlozi donošenja ovog Zakona leže u činjenici da je u kolovozu 2010. godine na snagu stupio novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. Tim Zakonom su u bitnom drugačije regulirana i uređena mnoga područja iz oblasti zdravstvene zaštite u odnosu na prethodna zakonska rješenja iz 1997. godine. S tim u vezi pojavila se potreba usklađivanja županijskog zakona s federalnim. Tekst prednacrta ovoga Zakona će biti upućen svim zdravstvenim ustanovama na području županije na uvid, te se očekuje da će isti u što kraćem roku dostaviti svoje primjedbe, sugestije i mišljenja, koja će se u slučaju opravdanosti uvrstiti u Zakon, a prije nego li isti bude upućen u redovitu proceduru.

Isto ministarstvo je provelo proceduru Izbora člana upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te predložilo Dominiku Šiško novim članom nakon kojeg ju je Vlada rješenjem i imenovala.
Vlada je danas, a nakon provedenog natječaja, imenovala nove predsjednike i članove upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Hercegbosanska županija, članove Zavoda za zdravstveno osiguranje i Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije. Isto tako po završenoj natječajnoj proceduri, Anto Omazić ponovno je imenovan je direktorom Zavoda za zapošljavanje Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o sufinanciranju nadgrobnih spomenika članovima obitelji poginulih i nestalih branitelja u ukupnom iznosu od 17.000,00 KM, te Odluka o dodjeli 5.000,00 KM za izgradnju biste nesretno preminulom fra Marku Jukuću.

Vlada Hercegbosanske županije je dala suglasnost na Pravilnik o stjecanju i raspodjeli vlastitih prihoda Gimnazije Marka Marulića iz Tomislavgrada i na Pravilnik o vlastitim prihodima Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije. Usvojen je Program raspodjele sredstava udruženjima građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2012. godinu. Ovom Odlukom dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 7.000,00 KM, koja su nakon provedenog Javnog poziva raspoređena na 11 udruženja građana sa područja Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Federalnog zavoda za MIO/PIO i Odluka o signaturi akata Vlade Hercegbosanske županije i tijela županijske uprave.

Ministarstvo financija je predložilo a Vlada je usvojila dvije Odluke i to:
– Odluku o prestanku izdavanja administrativnih zabrana i davanja suglasnosti na isplatu obustava na plaću kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije i
– Odluku o prestanku vršenja isplata obustava na plaću uposlenicima kod korisnika Proračuna  Hercegbosanske županije.
Prvom Odlukom se utvrđuje prestanak izdavanja administrativnih zabrana i odobrenja na sklapanje ugovora, odnosno sklapanje ugovora o obročnim otplatama/kreditiranju u korist uposlenika kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije za navedene vrste obaveza:
– sve vrste kredita kod banaka,
– sve vrste životnih i kolektivnih osiguranja,
– robne kredite (kupovina odjeće, obuće, aparata, uređaja, ogrijeva i sl.).
Drugom Odlukom utvrđuje se prestanak vršenja isplata obustava na plaću uposlenicima korisnika Proračuna Hercegbosanske županije na ime članarina za članove sindikata, udruga i udruženja.
Točke 3,8,11,16 i 17 odgođene su za sljedeću sjednicu Vlade.