Danas je održana 117. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada usvojila Odluku o davanju medicinske opreme u vlasništvo županijskoj bolnicu „Dr. Fra Mihovil Sučić“ u Livnu. Projekt „Modernizacija bolnica u Federaciji BiH“ u koji je uključena Hercegbosanska županija ulazi u završnu fazu u kojoj je potrebno izvršiti prijenos vlasništva na Županijsku bolnicu u Livnu za čije je potrebe Hercegbosanska županija nabavila četiri medicinska uređaja (mamografski uređaj, ultrazvučni uređaj, kompjuterizirana tomografija i RTG uređaj). Skupština Hercegbosanske županije dala je suglasnost na kreditno zaduženje Hercegbosanske županije kod Export-Import banke u iznosu od 1. 525.000 dolara kako bi se i Hercegbosanska županija uključila u projekt “Modernizacija bolnica u Federaciji BiH“. Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih/regionalnih cesta za 2011. godinu. Za ukupno ulaganje u cestovnu infrastrukturu u 2011. godini planirano je 3.770.000 KM. Zbog skromnih financijskih mogućnosti u odnosu na duljinu cestovne mreže planiraju se samo neophodna ulaganja u osnovne djelatnosti održavanja i to prioritetno onih dionica cesta koji imaju veći prometni značaj općenito, odnosno prioriteti su dati redovitom i izvanrednom održavanju. Nastavak realizacije započetog projekta izgradnje/rekonstrukcije županijske ceste Prolog – Vaganj ovisi o ostvarenju planiranih sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije i potpora/grantova s viših razina.

Usvojena je Odluka o prihvaćanju Izviješća Povjerenstva koncesije Hercegbosanske županije provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotnecijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Baljci“, općina Tomislavgrad metodom poziva, odobravanja postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji. Odlukom je odobreno Povjerenstvu za koncesije postupak pregovora s ponuđačem „TOMKUP“ d.o.o. Tomislavgrad o svim segmentima dodjele koncesije, a u skladu s definiranim kriterijima iz Poziva za dodjelu koncesije.

Vlada je razmatrala Izvješća o radu Uprave civilne zaštite za 2010. godinu i Plan rada uprave civilne zaštite za ovu godinu. U skupštinsku proceduru upućen je i Financijski plan za 2011. godine u Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije i program rada Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2011. godinu. Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

Razmatranje točaka pod rednim brojem 10, 12 i 13 zbog proceduralnih razloga odgođeno je za sljedeću sjednicu Vlade.