Danas je održana 116. Sjednica Vlade Hercegbosanske na kojoj je Vlada dala suglasnost na Pravilnik o održavanju i upravljanju stambenim jedinicama i zajedničkim dijelovima i pratećom infrastrukturom stavljenim u funkciju u okviru pilot programa „Socijalno stanovanje u BiH“ . Pravilnikom se utvrđuje održavanje i upravljanje nad zajedničkim dijelovima stambene zgrade A1 u vlasništvu Hercegbosanske županije i općine Drvar.

Predmet Pravilnika je održavanje stanova zajedničkih dijelova zgrade A1 u općini Drvar, a kojim vlasnici reguliraju međusobne odnose i odnose s najmoprimcima u cilju osiguravanja uvjeta za upravljanje i održavanje zgrade u skladu s važećom zakonskom regulativnom. Usvojeno je Rješenje o razrješenju Povjerenstva za provedbu članka 143. Zakona o radu FBiH. Odredbama spomenutog članka propisano je da članove Federalnog odnosno županijskog povjerenstva imenuje federalni odnosno županijski ministar na temelju njihovog profesionalnog iskustva i iskazane sposobnosti za izvršavanje ove funkcije. Zadatak Povjerenstva je rješavanje statusa radnika koji su nalaze na čekanju sukladno članku 143. Zakona o radu FBiH.

Usvojena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 24.999. 999 KM za potporu neprofitnim organizacijama – Agencija za privatizaciju za razdoblje 3 mjeseca (siječanj, veljača i ožujak) 2011. godine.

Razmatrano je Izvješće o radu Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, izvješće o radu Uprave za ceste Hercegbosanske županije za 2010. godinu I Program rada Uprave za ceste Hercegbosanske županije za 2011. godinu. Također, usvojena je Odluka o imenovanju Povjerenstva za postupak o izvansudskoj nagodbi, odnosno za pregovore o sporazumu rješavanju sudskog spora između Hercegbosanske županije i gospodarskog društva „DŽE-CO“ d.o.o. Livno po predmetu koji se vodi pri Općinskom sudu u Livnu.
Razmatranje točaka pod rednim brojem 8 i 9 odgođeno je za sljedeću sjednicu Vlade.