Danas je Vlada razmatrala i uputila u skupštinsku proceduru Izmjene i dopune Financijskog plana Županijskog zavoda za upošljavanje za 2010. godinu. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijskog zavoda za upošljavanje stupaju na snagu danom donošenja Odluke Skupštine Hercegbosanske županije o davanju suglasnosti, a isti će se primjenjivati za 2010. godinu. Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti Upravi za ceste Hercegbosanske županije za zaključivanje/produženje Ugovora o zakupu prostorija u Livnu radi smještaja uposlenika Uprave za ceste za razdoblje 1.3. 2011. godine do 1.3. 2012. godine. Temeljem Zahtjeva za Odobravanje novčanih sredstava Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju 34.500 KM Upravi za šumarstvo za nabavu goriva i održavanje vozila.

Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora, određivanju i ovlaštenju Ministarstva gospodarstva o odobravanju dodjeljivanja koncesije s poduzećem BALKANENERGY WIND d.o.o. Livno za izgradnju vjetroparka „Mučevača“, općina Livno. Usvojena je i Odluka o odobravanju Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i zalihama mineralne sirovine – podzemna voda u industrijske svrhe i Studije ekonomsko-financijske opravdanosti za eksploataciju vode tvrtke „DžE-CO“ d.o.o Livno i preliminarne procjene utjecaja na okoliš u cilju dodjele koncesije za eksploataciju podzemne vode u industrijske svrhe na lokalitetu „Poljane“ na području općine Livno.

Usvojena je Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijena usluga od interesa za Hercegbosansku županiju. Ovom odlukom propisane su mjere neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijene usluga od interesa za Hercegbosansku županiju. To se odnosi na osnovne proizvode: brašno, kruh, mlijeko, dječja hrana, sve vrste tjestenina, svježe meso, grafička industrija, lokalne novine, prijevoz putnika i usluga u oblasti obrazovanja. Navedeni proizvodi se sukladno Zakonu o kontroli cijena FBiH od 1995. godine i izmjenama i dopunama Zakona od 2008. godine prepuštaju na kontrolu i uređivanje županijama i donošenje odluke o kontroli istih. Usvajanje ove Odluke ima za cilj kontrolu cijena i izbjegavanje maksimalističkog formiranja cijena osnovnih živežnih namirnica.

Usvojena je Odluka o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva i odobravanju Studije o opravdanosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine Tomislavgrad na lokaciji Baljci. Odlukom se odobrava i prihvaćaju Studije ekonomske opravdanosti za izgradnju vjetroparka na području općine Tomislavgrad u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije.

Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva o odobravanju dodjeljivanja koncesije za eksploataciju mineralne sirovine dolomita na području općine Drvar odgođeno je do daljnjeg dok se OV Drvara zbog peticije žitelja MZ Drvar Selo opet ne izjasni o koncesiji.