Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o odobravanju financijske pomoći zdravstvenim ustanovama. Ovom Odlukom odobravaju se financijska sredstava u ukupnom iznosu od 162.500,00 KM i to: Županijskoj bolnici „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno u iznosu 87.500,00 KM za nabavu loživog ulja za grijanje, 50.000, 00 KM za nabavu operacijske lampe i multifunkcionalnog kirurškog noža, 10.000,00 KM za realiziranje projekta ranog otkrivanja raka dojke u županijskoj bolnici, 10.000,00KM za realiziranje istog projekta u tomislavgradskom Domu zdravlja. Također, Vlada je izdvojila 5.000,00 KM Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za nabavu cjepiva protiv sezonske gripe.

Usvojena je Odluka o zaduživanju Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije da obavlja poslove Jedinice za implementaciju, odnosno da objedinjuje akcijske planove i vrši monotoring , evaluaciju i izvještavanje o implementaciji Strategije razvoja FBiH za razdoblje 2010.-2020. Naime, Vlada FBiH usvojila je Zaključak kojim je zadužila županijske vlade da rade akcijske planove na županijskoj razini, kao i da formiraju Implementacijske jedinice koje će vršiti nadzor, evaluaciju i izvještavanje o urađenim aktivnostima i godišnje obavještavati Federalni zavod za programiranja razvoja.

Usvojena je Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Mučevač“, općina Livno metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji. Također, Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora, određenju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji s poduzećem „BALKANENERGY WIND“ d.o.o. Livno u predmetu dodjele koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Mučevača“ u općini Livno. Vlada je usvojila rješenje o razrješenju v.d. ravnatelja Agencije za privatizaciju Ivana Stipića i rješenje o imenovanju Marije Buljan v.d. ravnatelja Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranje prijedloga Uredbe o produženju primjene Zakona o državnoj služi , Vlada je zbog određenih nejasnoća i složenosti zaključila da je uredbu potrebno ponovno dostaviti na razmatranje. Razmatranje Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva i odobravanje dodjeljivanja koncesije za eksploataciju mineralne sirovine dolomita na području općine Drvar, razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i zalihama mineralne sirovine – podzemna voda u industrijske svrhe na lokalitetu „Poljane“ na području općine Livno i razmatranje Zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava Upravi za šumarstvo Hercegbosanske županije odgođeno je za sljedeću sjednicu Vlade.