Danas je održana 111. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada usvojila i uputila u skupštinsku proceduru Odluku o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2011. godine. Do donošenja Proračuna Hercegbosanske županije za 2011. godinu financiranja rashoda za razdoblje od 1.1. do 31.3. 2011. godine vršit će se privremeno. Privremeno financiranje Hercegbosanske županije za spomenuto razdoblje utvrđuje se u iznosu od 14.200.000,00 KM.

Usvojena je Odluka i imenovano Povjerenstvo za vršenje popisa kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije prema kojoj su korisnici Proračuna Hercegbosanske županije dužni izvršiti popis stvari, prava, potraživanja i obveza sa stanjem na dan 31.12. 2010. godine. Popis se vrši sukladno odredbama Pravilnika o popisu sredstava, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije.

Razmatrano je izvješće o izvršenju plana Proračuna za razdoblje siječanj-rujan 2010. godine. Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-rujna 2010. godine iznose 44.890.377,00 KM, a izvršeni su 73,92% u odnosu na Plan Proračuna.

Ostvareni prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći su za 19,85% u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci Proračuna županije za razdoblju siječanj-rujan iznose 38.434.113,00 KM, a izvršeni su sa 63,28% u odnosu na Plan Proračuna. Ostvareni rashodi i izdatci veći su za 3,74% u odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prošle godine.

Usvojena Odluka o imenovanja članova Školskog odbora Srednje strukovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića iz Livna o imenovanju članova školskog odbora. Iz reda osnivača imenuju se Filip Šarić i Ivica Marijan, iz reda nastavnika i stručnih suradnika Zdenko Čačija i Antić Vidović i iz reda roditelja učenika imenuje se Ramiza Druško.

Vlada je danas razmatrala i prijedloge rješavanja statusa Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije i usvojila Odluku kojom se zadužuje Agencija za privatizaciju Hercegbosanske županije, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ured za zakonodavstvo Hercegbosanske županije da pripreme sve potrebne akte za organiziranje Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije u sklopu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije. Usvojena je i Odluka o izdvajanju iznosa od 181.322,72 KM Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije.

Usvojena je Odluka o odobravanju Elaborata o izvršenim mjerenjima i analizi vjetropotencijala i Studije ekonomsko-financijske opravdanosti izgradnje BALKAN ENERGY WIND d.o.o. Livno i preliminarne procjene utjecaja na okoliš u cilju dodjele koncesije za eksploataciju vjetroenergije na lokalitetu Mučevača na području općine Livno. Postupak dodjele koncesije provest će se po proceduri nadmetanja po pozivu.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijene lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranja Hercegbosanske županije. Ovom odlukom osigurava se besplatno inzulin za sve bolesnike na intenziviranoj terapiji inzulinom.
Također, Vlada je usvojila Odluku o imenovanju Povjerenstva za praćenje, podršku i realizaciju Ugovora o isporuci i implementaciji aplikacijskog softvera – kadrovska evidencija Hercegbosanske županije.

Vlada je dala suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije. Izmjene Pravilnika izvršene su s ciljem usklađivanja Odjela za prometnu edukaciju sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama.

Vlada je usvojila Odluku o određivanju poticajnog fonda za razvoj domaće proizvodnje primarnih i finalnih proizvoda drvne industrije za razdoblje od 2011.- 2012. godina. Odlukom se određuje visina poticajnog fonda za razvoj domaće proizvodnje primarnih i finalnih proizvoda drvne industrije za 2011. i 2012. godinu u iznosu od 50% od neto dobiti ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres.

Usvojena je Odluka o davanju ovlaštenja Agenciji za državnu službu FBiH da u ime i za račun Vlade Hercegbosanske županije, odnosno za potrebe Županijskih tijela uprave, obavi sve tehničke poslove, provede i okonča započete, a nedovršene postupke izbora državnih službenika. Odluka je donesena kao način nužnog premošćivanja novonastale okolnosti – pravne praznine kao posljedice proglašenja Zakona o državnoj služni u FBiH neustavnim u dijelu koji se odnosi na županiju, grad i općinu, presudom Ustavnog suda FBiH.

Vlada je donije i Rješenje o oduzimanju čina generalnog inspektora Rafaelu Piviću iz Tomislavgrada radi razrješenja dužnosti ravnatelja policije u MUP-u i Rješenje o dodjeli čina generalni inspektor Branku Đapiću iz Livna jer je isti imenovan ravnateljem policije u MUP-u.

Razmatranje točaka pod rednim brojem 11 i 19 odgođeno je za slijedeću sjednicu Vlade.