Danas je održana 110. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je usvojeno Rješenje o imenovanju Branka Đapića iz Livna ravnateljem policije u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije na mandat od četiri godine. Rješenje je usvojeno na prijedlog ministra MUP-a i Nezavisnog odbora za izbor i reviziju.

Usvojena je Odluka o odobravanju sredstava u iznosu od 77.751,18 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih radi izvršenja obveze financiranja izgradnje elektroenergetskih objekta potrebnih za priključenje na električnu mrežu zgrade A2 u Drvaru, a usvojena je i Odluka o davanju ovlaštenja ministru rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije da u ime i za račun Vlade Hercegbosanske županije potpiše Ugovor o najmu stanova u okviru projekta „Socijalno stanovanje“ u Drvaru.

Vlada je usvojila Odluku o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom javnom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Široka Draga“, općina Livno metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji. Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora, određenju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji s poduzećem „IMRES SMART GREENEERGY“ d.o.o. Livno Riječ je o tvrtki koja početkom prošlog mjeseca u zgradi Vlade održala i javnu prezentaciju.

U predmetu inicijative za dodjelu koncesije za istraživanje potencijala energije vjetra i izgradnje vjetroelektrane „Mučevača“, općina Livno, Ministarstvo gospodarstva je u skladu sa Zakonom o koncesijama Hercegbosanske županije zatražilo od Općinskog vijeća i načelnika općine, potrebno mišljenje – suglasnost. Kako se OV i načelnik općine Livno nisu izjasnili u zakonskom roku od 30 dana od dana kada je mišljenje- suglasnost zatražena, Vlada je usvojila Zaključak kojim se smatra da je tražena suglasnost dana.
Usvojen je i Zaključak kojim Vlada Hercegbosanske županije zadužuje Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije, Općinsko vijeće Drvara i Mjesnu zajednicu Drvar Selo da dogovorno iznađu rješenje za daljnju sudbinu korištenja ekspoatacije mineralne sirovine dolomita na lokalitetu Majdan Drvar Selo za koji je poduzeće OSA TRADE iz Drvara tražila koncesiju.

Vlada je usvojila Odluku o razrješenju na osobni zahtjev člana Školskog odbora Srednje strukovne škole Tomislavgrad Vinka Banovića i Odluku o imenovanju Ljiljane Pavković na dužnost člana Školskog odbora Srednje strukovne škole Tomislavgrad, iz reda nastavnika i stručnih suradnika.
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila i Odluku o imenovanju Roberta Tolića koordinatorom za praćenje i podršku realizaciji Ugovora o isporuci i implementaciji aplikativnog softvera sklopljenog između Vlade Hercegbosanske županije i gospodarskog društva PING d.o.o. Sarajevo.