Danas je održana 109. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada nakon razmatranja Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji zaključila da se održi ponovni sastanak s predstavnicima sindikata srednjeg obrazovanja i još jednom razmotri Aneks ugovora, te nakon toga dostavi Vladi radi davanja suglasnosti.

Vlada je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije da zatraži izvješće o financijskom poslovanju ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres za prvih šest mjeseci i procjene poslovanja do kraja 2010. godine kako bi se nastavila daljnja procedura vezana za Program o određivanju poticajnog fonda za razvoj domaće proizvodnje primarnih i finalnih proizvoda drvne industrije za 2011. i 2012. godinu.

Usvojena je Odluka o prijenosu udjela društvenog kapitala Hercegbosanske županije u JP RU Tušnica d.o.o. iz Livna na JP „Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne“ d.d. Mostar, kojom će Vlada uz suglasnost Skupštine Hercegbosanske županije, prenosi državni kapital na Vladu Federacije BiH.Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počet će se primjenjivati i proizvoditi pravne učinke danom dobivanja suglasnosti od Skupštine Hercegbosanske županije.

Vlada je na današnjoj sjednici odbila prihvatiti Ugovor o korištenju poslovnog prostora u Drvaru bivšeg Zavoda za platni promet FBiH. Riječ je o devastiranom objektu, a koji je u vlasništvu FBiH. Analizirajući odredbe ponuđenog ugovora Vlada Hercegbosanske županije smatra da pod navedenim okolnostima, prema kojima je korisnik dužan na svoj teret redovito plaćati troškove grijanja, PTT usluga, utrošak električne energije, vode i druge troškove, ne može prihvatiti potpisivanje ovakvog ugovora.

Razmatrano je i Mišljenje za rješavanje problematike vezane za tvrtku Delma o čemu se Vladi Hercegbosanske županije obratila i Institucija ombudsmena za ljudska prava i to radi očitovanja glede knjiženja hipotekarskog prava nad nekretninama gospodarskog društva „Delma“ iz Tomislavgrada, a od strane djelatnika istog društva.

Vlada je usvojila zaključak da se u svezi zahtjeva institucije ombudsmana i Zemljišno-knjižnog ureda zbog brojnih nepoznanica, nedefiniranih i objektivno nemogućih potraživanja i procjenjivanja istih, Vlada Hercegbosanske županije nije u mogućnosti dati pozitivan odgovor bez temeljite stručne, pravne i ekonomske analize, i to poglavito uz suglasnost Skupštine Hercegbosanske županije kao vlasnika konkretne imovine, a o čemu bi se pismenim putem uz detaljnije obrazloženje obavijestili Zemljišno-knjižni ured i Institucija ombudsmana. Vlada je zadužila Ministarstvo gospodarstva, Agenciju za privatizaciju