Danas je održana 106. sjednica Vlade na kojoj je usvojena Odluka o odobravanju sredstava u iznosu od 17.317,15 KM Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za plaćanje ugovorenih i izvršenih radova.

Vlada je dala suglasnost na Prijedlog za proširenje djelatnosti u Domu zdravlja Drvar i zadužila Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih da izradi elaborat o opravdanosti i izvodljivosti realiziranja proširenja djelatnosti u drvarskom domu zdravlja.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Stjepan Matković upoznao je članove Vlade s Programom suzbijanja bedrenice koji se realizira pod nadzorom županijske veterinarske inspekcije. Ministar je istaknuo da za sada nema novih slučajeva oboljenja od bederenice, niti opasnosti od daljnjeg širenja bolesti . Cijepljenje se provodi u mjestima u kojima su utvrđeni slučajevi bedrenice kod goveda, kao i u susjednim epizootiološki povezanim mjestima.

Vlada je usvojila Odluku o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenim nadmetanju za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine šljunka i pijeska na lokalitetu Podkose u Tomislavgradu. Vlada je dala suglasnost na prijedlog ugovora, određenju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji s poduzećem PODIĆ d.o.o. Tomislavgrad. Ovom Odlukom Vlada Hercegbosanske županije dala je suglasnost na dostavljeni prijedlog ugovora o koncesiji poduzeću PODIĆ d.o.o. Tomislavgrad u predmetu dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine šljunka i pijeska na lokalitetu PODKOSE na prostoru općine Tomislavgrad.

Usvojen je Zaključak kojim se prihvaća Prijedlog predmeta za dodjelu koncesije za istraživanje potencijala vjetra i izgradnju vjetroelektrane Škadimovac u općini Glamoč, poduzeću WBL CITY PROJECT d.o.o. Banja Luka.

Vlada je usvojila Odluku o delegiranju dva člana u drugostupanjsko povjerenstvo za provedbu postupka izbora najmoprimaca u okvir pilot programa Socijalni stanovanje u općini Drvar i to Ksenija Sučić i Tihomir Mioč. Također, usvojena je Odluka o davanju ovlaštenja kojom se predsjedniku Vlade Hercegbosanske županije daje ovlaštenje da potpiše notarski obrađene akte u postupku etažiranja, zemljišnoknjižnog upisa i prijenosa prava vlasništva nad dodijeljenim stanovima (19 stanova) stradalnicima Domovinskog rata u stambeno-poslovnom objektu SP M 17 u Tomislavgrad.

Usvojen je Zaključak kojim se zadužuju djelatnici Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite, Marinko Mostarac i Tihomir Mioč da pripreme podlogu za donošenje Odluke o maksimalnoj visini početne cijene četvornog metra poslovnog prostora koji se nalazi u stambeno-poslovnog objektu u Tomislavgradu i dostave Vladi Hercegbosanske županije na razmatranje.

Za sljedeću sjednicu Vlade odgođeno je razmatranje točaka pod rednim brojem 3 i 4.