Danas je održana 105. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je na prijedlog Agencije za privatizaciju usvojena Odluka o prodaji dijela poduzeća putem tendera Tvornica celuloze i papira, Drvar pod nazivom „Portirnica“. Vlada je usvojila Zaključak kojim od Upravnog vijeća Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije traži dostavljanje izvješća o radu za proteklo razdoblje i plan rada Upravnog vijeća. Također, Vlada je preporučila Skupštini da izvješće o radu i plan rada zatraži i od Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije. Razmatran je i usvojen Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2011.-2013. godina. Osnova za izradu proračuna i procjene proračuna za trogodišnje razdoblje Hercegbosanske županije temelji se na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike FBiH za razdoblje 2011.-2013. godina. Ovim dokumentom projicira se gospodarski razvoj, razvoj socijalnog sektora, makroekonomski pokazatelji i prognoza prihoda i rashoda za godine koje su obuhvaćene Dokumentom okvirnog proračuna.

Vlada je usvojila Odluku o prijenosu udjela društvenog kapitala Hercegbosanske županije u JP RU „Tušnica“ d.o.o. iz Livna na JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ d.d. Mostar. Vlada Hercegbosanske županije uz suglasnost Skupštine Hercegbosanske županije prenosi društveni kapital na Vladu FBiH, a za vrijednost društvenog kapitala priznat će se obostrano usuglašeni knjigovodstveni iznos na dan 31. prosinca 2009. godine. Riječ je o radnoj verziji Odluke koju će Vlada Hercegbosanske županije uputiti na razmatranje Vladi FBiH.

Usvojena je i Odluka o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru kao i za stručni studij „Stočarstvo planinskih područja“ u Livnu u ukupnom iznosu od 575.000, 00 KM.

Također, Vlada je usvojila Odluku o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna Hercegbosanske županije za plaće vježbenika i Odluku o preraspodjeli sredstava između korisnika Poračuna za isplatu regresa za vježbenike.