Vlada je u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Zakona o prostornom uređenju i Zakon o građenju. U skladu sa Zaključkom sa 31. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije, Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša provelo je javnu raspravu u svih šest općina na području županije. Usvojene primjedbe i sugestije sa održanih javnih rasprava uvrštene su u Zakon o prostornom uređenju i Zakon o građenju. U skupštinsku proceduru upućen je i nacrt Zakona o javnom okupljanju. Ovim Zakonom regulirana su temeljna pitanja iz oblasti javnih okupljanja na području Hercegbosanske županije radi javnog izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i interesa, način organiziranja mirnih okupljanja i javnih prosvjeda, te drugi oblici okupljanja.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa raspodjele grantovskih sredstava općinama Hercegbosanske županije u svrhu realizacije projekata u oblasti infrastrukture za razdoblje od 1. siječnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine. Prema usvojenom Programu sredstava u iznosu od 48.000, 00 KM bit će raspoređena na način da će sve općine na području županije dobiti po 8.000 KM u svrhu realiziranja projekata u oblasti infrastrukture. Također, usvojene je Program raspodjele sredstava za sanaciju i uklanjanje divljih deponija na području Hercegbosanske županije u iznosu od 52.000, 00 KM. Sredstava će biti raspoređena na sljedeći način: općina Livno 13.000,00 KM, općina Tomislavgrad 10.500, 00 Kupres, Glamoč i Drvar po 7.500, 00 KM i općina Bosansko Grahovo 6.000, 00 KM.

U skupštinsku proceduru upućena je Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračunavanja i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Ovom Odlukom obuhvaćene su sve kategorije korisnika obveznog osiguranja, a umanjen je i dosadašnji debalans oko uplata za obvezno zdravstveno osiguranje i troškova liječenja za pojedine kategorije korisnika obveznog zdravstvenog osiguranja.

Usvojena je Uredba o šumama Hercegbosanske županije, kojom se uređuje očuvanja i zaštita šuma i šumskog zemljišta, jačanje njihovih ekoloških funkcija planiranje u šumarstvu i upravljanje šumama i šumskih zemljištem, financiranje biološke obnove i unaprjeđivanje šuma na području Hercegbosanske županije.
Vlada je razmatrala i presudu Ustavnog suda kojom se oduzima nadležnost Zakonu o državnoj službi FBiH nad županijama , općinama i gradovima i usvojila Zaključak da se pristupi žurnoj proceduri donošenja Zakona o državnoj službi Hercegbosanske županije.
Usvojena je i Odluka o utvrđivanju članova Povjerenstva za provedbu postupka javne nabave za dovršetak zgrade stradalnika Domovinskog rata SP-24 Centar II u Livnu. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva odgođeno je za sljedeću sjednicu Vlade.