Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2010. godinu u Upravi za pitanje branitelja. Za 2010. godinu u Upravi za pitanja branitelja planirano je 400.000 KM financijskih sredstava od čega će najveći dio sredstava biti iskorišten za stambenog zbrinjavanje branitelja. Vlada je Zaključkom zadužila Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša da formira Povjerenstvo koje će utvrditi početnu cijenu m² poslovnog prostora zgrade branitelja u Tomislavgradu u naselju Latice.

Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području općine Kupres. Zakon o poljoprivrednom zemljištu je definirano da Općinska vijeća donose program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za svoje područje uz suglasnost Vlade Hercegbosanske županije, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Usvojen je i Zaključak kojim se prihvaća mišljenje Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, a koje se odnosi na pismeni zahtjev poduzeća BALKAN ENERGY WIND za prihvaćanje prijedloga predmeta za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrane Mučavača u općini Livno.
Vlada je razmatrala obavijest ravnatelja županijske bolnice „Dr. fra Mihovil Sučić“ dr. Ivice Jozića, a koja se odnosi na tešku financijsku situaciju u županijskoj bolnici. Vlada je usvojila Odluko o izdvajanju 200.000 KM za potporu županijskoj bolnici.

Usvojen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, a kojim je definirano da se u objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge može izvoditi glazba najviše ekvivalente razine 80 Db(A). Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Vlada je osigurala i sredstva za sufinanciranje tradicionalnih manifestacija poput Cioff festivala izvornog folklora „Dani kosidbe Kupres BiH 2010“, dana svetog Nikole Tavelića u Tomislavgradu i za dane kosidbe u Drvaru.