Vlada je na današnjoj sjednici uputila u skupštinsku proceduru prijedlog Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Hercegbosanskoj županiji. U Hercegbosanskoj županiji nije do sada donesen zakon kojim bi se regulirao pojam udžbenika i drugih nastavnih sredstava, uvjeti i postupak njihovog odobrenja i uporabe, prava i obveze nakladnika, te izbor udžbenika i drugih nastavnih sredstava u osnovnim i srednjim školama u Hercegbosanskoj županiji, a kako je to područje u isključivoj nadležnosti županije, zakonom će se konačno urediti ova materija.
U redovitu skupštinsku proceduru upućen je i nacrt Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Srednjoj školi Drvar u iznosu od 10.000 KM za sufinanciranje rekonstrukcije navedene škole. Usvojena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava za javnu nabavu opreme prijevoza za potrebe Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije i to za veterinarsku inspekciju jedno vozilo, a za šumarsku inspekciju dva vozila u ukupnom iznosu od 50.000 KM.
Razmatran je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave i usvojen Zaključak, kojim se zadužuje Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih da pripremi novi Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, sukladno dogovoru resornog ministra i načelnika općina a prema kojem razina buke ne bi smjela prelaziti 80 dB.

Usvojena je i Odluka o suglasnosti i ovlaštenju kojom Vlada daje suglasnost i zadužuje Javno pravobraniteljstvo Hercegbosanske županije da se reguliranje potraživanja jedanaest djelatnika tvrtke Petrol d.d. Ljubuški, riješi na način i u opsegu utvrđenom Rješenjem Općinskog suda u Livnu od 26. studenog 2009. godine. Riječ je o uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje spomenutim djelatnicima za razdoblje od 1.10.2005. do 31.12. 2008. godine.
Vlada je uputila i pismo namjere tvrtki Braincon Tehnologies iz Austrije za implementaciju projekta „Nabava medicinske opreme za županijsku bolnicu u Livnu“. Uz pismo namjere upućena je i specifikacija potrebne medicinske opreme.

Usvojena je Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine lignita na lokalitetu „Čelebić“ u općini Livno, metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesije. Također, usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora, određenju i ovlaštenju mjerodavnost ministarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji sa poduzećem UGLJENINVEST d.o.o. Livno.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju visine početne godišnje naknade za korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero. Visina početne godišnje naknade za korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni određena je u iznosu od 20.000 KM. Razmatranje točaka po rednim brojem 10. i 11. odgođeno je za sljedeću sjednicu.