Vlada  Hercegbosanske županije je na 22. sjednici razmatrala i utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju Hercegbosanske županije kojim se uvode nove kategorije osiguranih osoba te  je isti  upućen u daljnju Skupštinsku proceduru.

Izmjenama ovog Zakona status novih osiguranih osoba stječu  djeca za vrijeme redovnog školovanja, a koji nemaju osiguranje temeljem drugog prava najdulje do navršene 26. godine života, te osobe sa navršenih 65 godina života koje nemaju drugi vid zdravstvenog osiguranja.

Vlada je razmatrala amandmane na prijedlog Zakona o prostornom uređenju Hercegbosanske županije dobivenih od tajništva Skupštine Hercegbosanske županije, te je prihvatila prijedlog zaključka Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša na iste.

Vlada je donijela zaključak o prihvaćanju Konačnog Izvješća o izvršenoj reviziji financijskih izvješća Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu, Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za korištenje i izgradnju zimskog, turističkog i sportsko-rekreacijskog centra na lokaciji „Šorina dolina“ u općini Kupres, metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanju ugovora o koncesiji, kao i zaključak na prijedlog Uprave za ceste Hercegbosanske županije kojim se prihvaćaju temeljni elementi Ugovora o kreditnom zaduženju Hercegbosanske županije -kreditu za financiranje kapitalnih investicija u oblasti cesta u iznosu od 5.000.000,00 KM.

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o dopuni Odluke o signaturi akata Vlade Hercegbosanske županije i tijela županijske uprave.