Vlada Hercegbosanske županije usvojila je danas Odluku o utvrđenoj okvirnoj vrijednosti nastavka izrade Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period 2008.-2028. godine u ukupnom iznosu od 50.000 KM.
Zbog Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Hercegbosanske županije uzrokovane velikim snježnim oborinama i niskim temperaturama od 4. veljače 2012. godine, Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od 87.637,95, te Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta u općinama Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 220.403,00 KM za sanaciju pričinjene štete.

Vlada je dala suglasnost na Odluku o raspodijeli sredstava Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata, te Odluku o odobravanju transfera sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije Agenciji za privatizaciju.
Danas je Vlada donijela Odluku o financiranju upošljavanja 120 pripravnika sa VŠS i VSS po Programu zapošljavanja mladih bez radog iskustva u 2012. i 2013. godini za mjesece: listopad, studeni i prosinac, a ostali dio sredstava će biti predviđen u Proračunu za 2013. godinu.

Vlada Hercegbosanske županije kao korisnik prostorija bivše zgrade ZAP-a, a zbog dotrajalosti iste i na zahtjev stanara, spremna je sudjelovati u sufinanciranju investicijskog održavanja u okvirima u kojima i koristi navedeni prostor.
Donesena je i Odluku o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje dva člana Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Ispravke javnog oglasa broj: 09-01-37-68.7/10 od 11.8.2010. godine, kao i Odluku o davanju suglasnosti za ponovno raspisivanje Javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar ispred Hercegbosanske županije.

Također, na zahtjev Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Vlada je danas donijela Odluku o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 720.000. KM Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Fakultetu prirodoslovno-matematičkim i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Usvojena je Odluka Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Potpore zdravstvenim institucijama“ u ukupnom iznosu od 300.000. KM, te Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Tekući prijenosi-potpore“ utvrđenog Proračunom za 2012. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.
Također je usvojena Odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora članova upravnih vijeća zdravstvenih  institucija na području Hercegbosanske županije, te je usvojen Zaključak da se prihvati Mišljenje Ministarstva gospodarstva za dodjelu koncesije na lokaciji „Čajuša“ radi korištenja zimskog i sportsko-rekreacijskog centra  u općini Kupres.

Vlada je dala suglasnost na Pravilnik o vrsti vlastitih prihoda, načinu i rokovima raspodjele, te na Program utroška sredstava Ministarstvu unutarnjih poslova.
Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 20.000 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2012. Upravi za šumarstvo Hercegbosanske županije.
Zbog izostanka ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje iz opravdanih razloga, 11. točka dnevnog reda odgođena je za sljedeću sjednicu Vlade.

Predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac izrazio je posebno zadovoljstvo zbog donošenja Odluke o financiranju upošljavanja 120 pripravnika VŠS i VSS za period listopad-prosinac. Istaknuo je da je to izvanredna prilika mladim školovanim ljudima da odrade pripravnički staž, i da će Vlada i u proračunu za 2013. predvidjeti sredstva za tu namjenu.