(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com
Aktivnosti ministarstva

Održan radni sastanak s predstavnicima Općinskog suda u Livnu i notarima s područja Hercegbosanske županije

Dana 6. ožujka 2017. godine u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije te Federalnog ministarstva pravde održan je radni sastanak s predstavnicima Općinskog suda u Livnu te notarima s područja Hercegbosanske županije, a na ...

Utorak, 7.3.2017, 10:49|

Potpisan Međuinstitucijski protokol o postupanju u slučaju nasilja u školama Hercegbosanske županije

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije potpisan Međuinstitucijski protokol o postupanju u slučaju nasilja u školama Hercegbosanske županije. Ovaj protokol nastavak je sustavnog bavljenja problemima nasilja u školama Hercegbosanske županije koji je uslijedio nakon usvajanja Protokola o postupanju u ...

Četvrtak, 2.3.2017, 15:38|

Održan radno – konzultativni sastanak ministrica Pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije i Zapadnohercegovačke županije

Danas, 26. listopada 2016. godine, u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije u Livnu održan je radno – konzultativni sastanak ministrice Pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Mirjane Stojsavljević-Petraković sa suradnicima, te ministrice Pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke , Anite ...

Srijeda, 26.10.2016, 15:02|

Održana edukacija posvećena provođenju strateških dokumenata i mehanizama prijave korupcije

U suradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Interresornom radnom grupom za izradu strateških dokumenata iz oblasti borbe protiv korupcije Hercegbosanske županije, 13. travnja 2016. godine, održana je edukacija posvećena provođenju strateških dokumenata i mehanizama ...

Četvrtak, 14.4.2016, 9:18|
Go to Top