zgrada vladeNakon objave Prednacrta Strategije i dobivenih komentara, predstoji nam na što bolji način uobličiti mjere i projekte sukladno dobivenim komentarima  i prijedlozima, te pokušati ukomponirati projekte u  dokument te ih operativno i financijski  posložiti.

Takav dokument ce još jednom ići konzultantima na doradu kako bi se pripremio za Vladu i Skupštinu Hercegbosanske županije kao i za Javnu raspravu. Uz proceduru predlaganja i  donošenja Strategije razvoja 2016. – 2020. bit će također potrebno i razviti sustav  upravljanja razvojem, uključujući funkcije planiranja i  praćenja provedbe. Također će biti potrebno načiniti Plan organizacijskih i ljudskih resursa za provedbu Strategije kao i Plan praćenja, izvještavanja i evaluacije.

Nakon usvajanja županijske institucije izvještavat će o napretku u realizaciji mjera, projekata i aktivnosti koje su u njihovoj nadležnosti u zadnjem kvartalu svake godine. Jedinica za upravljanje razvojem na osnovu dostavljenih izvješća institucija pripremat će godišnje izvješće o realizaciji Strategije razvoja. Nakon usvajanja, izvješće o realizaciji Strategije razvoja županije dostavljat će se i Federalnom zavodu za programiranje razvoja.