Članovi Vlade

Predsjednik Vlade

Draško Dalić

Ministar financija

Stipan Šarac dipl. oec.

Ministar gospodarstva

Aleksandar Štrbac dipl. ing. šumarstva

Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih

Dragoslav Topić mr. političkih nauka

Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa

Petar Galić prof. povijesti i zemljopisa

Ministrica pravosuđa i uprave

Mirjana Stojsavljević-Petraković dipl. iur.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ivica Brešić dipl. oec.

Ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša

Hikmet Hodžić mr. sc.

Ministar unutarnjih poslova

Darinko Mihaljević