Članovi Vlade

Predsjednik Vlade

Ivan Jozić dipl. iur.

Ministar financija

Stipan Šarac dipl. oec.

Ministar gospodarstva

Miloš Bauk dipl. ing. poljoprivrede

Ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih

Vasilija Broćeta dipl. ekonomist - menadžer

Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa

Petar Galić prof. povijesti i zemljopisa

Ministar pravosuđa i uprave

Jovo Paripović dipl. iur.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ivica Brešić dipl. oec.

Ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša

Hikmet Hodžić mr. sc.

Ministar unutarnjih poslova

Darinko Mihaljević