Jučer su u zgradi Vlade predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac, ministri u vladi Ante Krajina i dr. Darko Horvat održali sastanak s načelnicom općine Drvar Ankom Papak Dodig i predstavnicima američke katoličke udruge CRS za BiH o završetku radova na stambenim objektima u Drvaru, koji su obuhvaćeni projektom Socijalno stanovanje u BiH.

Na sastanku su dogovorene i precizirane obveze Vlade, općine Drvar i američke katoličke udruge. Prema postignutom dogovoru Vlada Hercegbosanske županije preuzela je obvezu rješavanja priključka objekata na niskonaponsku mrežu, dok će udruga CRS osigurati financijska sredstava u iznosu od 700.000 KM za završetak radova na stambenim objektima. Također, američka udruga CRS izradit će pravilnike i ugovore u kojima će biti riješeni pravni odnosi između Vlade Hercegbosanske županije, CRS i općine Drvar.

Zadatak općine Drvar je uređenje imovinsko-pravnih poslova oko parcelacije i uknjižbe objekta i rješavanje infrastrukture za oba objekta. Ponovni sastanak zakazan je za četvrtak 5. 11. 2009. godine kada će biti i službeno potpisivanje ugovora o završetku radova na zgradama u Drvaru. Prema planu useljenje u zgrade trebalo bi biti do svibnja 2010. godine.

Inače, Vlada Hercegbosanske županije vlasnik je jedne stambene jedinice sa pripadajućim zemljištem, dok je druga zgrada u vlasništvu općine Drvar i Vlade Hercegbosanske županije.