U okviru projekta Unaprjeđenje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sustava  – LAB OP, kojeg implementira Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, započele su aktivnosti na uvođenju laboratorijskog informacijskog sustava (LIS-a) u Županijsku bolnicu “Dr fra Mihovil Sučić” u Livnu. Projekt LAB OP se sufinancira od strane Europske unije, putem Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. -2020. Uvođenjem LIS-a znatno će se unaprijediti rad laboratorija, smanjujući troškove, olakšavajući rad, eliminirajući greške, smanjujući liste čekanja, te omogućujući praćenje tijeka bolesti i utvrđivanje uzročno posljedičnih veza. Nadalje, LIS sustav će se također instalirati i u pet domova zdravlja na području županije, te u Zavod za zdravstveno osiguranje HBŽ, što će omogućiti bolju povezanost među ovim institucijama. Vrijednost ugovora za nabavku LIS-a iznosi 209.690,00 KM, od čega 85% sufinancira EU, a 15% Vlada HBŽ.

Opće informacije o projektu:

Ugovor o sufinanciranju projekta sa Europskom unijom potpisan je 15. svibnja 2020. godine. Projekt traje 24 mjeseca, te je predviđeni završetak projekta 14. svibnja 2022. godine. Prioritetna os iz koje se sufinancira projekt jeste 1. Socijala i zdravstvene usluge. Projektno partnerstvo se sastoji od četiri partnera. Vodeći partner jeste Opća bolnica Zadar. Ostali partneri jesu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, Opća bolnica „Blažo Orlandić“ Bar (C. Gora),  te Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije. Ukupna vrijednost projekta za cjelokupno partnerstvo iznosi 978.236,45 eura, od čega iznos EU sufinanciranja iznosi 831.500,97 eura. Proračun Ministarstva unutar proračuna partnerstva iznosi 161.255,16 eura. Specifični cilj projekta je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja putem povećanja efikasnosti laboratorijske dijagnostike, te putem infrastrukturnih zahvata i unapređenja ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike.

Sve informacije o Interreg IPA Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. -2020. mogu  se naći na službenoj stranici Programa: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

« Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. »
« Ova publikacija je sačinjena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije predstavlja isključivu odgovornost Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije i ne predstavlja stajališta Europske unije. »