Dokument okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2017.-2019. godine
Dokument okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2019.-2021. godine