Ministar gospodarstva Hercegbosanske županije Miroslav Jaglica potpisao je, s Gospodarskim društvom „ĐUMIĆ“ d.o.o. Drvar, Ugovor o subvencioniranom prijevozu putnika na putnim pravcima Drvar-Bosansko Grahovo-Livno i  Glamoč-Livno u polasku i povratku. Potpisivanju ugovora prethodila je inicijativa Ministarstva gospodarstva prema Vladi hercegbosanske županije kojom je, za subvencioniranje troškova prijevoza, odobren iznos od trideset pet tisuća konvertibilnih maraka. Odobrenim sredstvima nastoji se financijski pomoći stanovnicima općina Drvar, Bosansko Grahovo i  Glamoč u ostvarenju njihovih socijalnih prava.

Ugovor je zaključen na razdoblje od jedne (1) godine, a usluge prijevoza korisnici će moći ostvariti radnim danima odmah po okončanju pripremnih radnji na uspostavi linije o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.