Vlada je na današnjoj sjednici razmotrila i uputila u skupštinsku proceduru prijedlog Zakona o načinu ostvarivanju ušteda u Hercegbosanskoj županiji. Razlog za donošenja Zakona je pad javnih prihoda uvjetovan prilikama u državi i okruženju, potpisivanje stand by aranžmana između BiH i MMF-a. Navedeni razlozi nameću potrebu smanjenja javne potrošnje na svim razinama vlasti pa tako i u Hercegbosankoj županiji. U tom smislu Vlada je uputila u skupštinsku proceduru donošenje zakona kojim se regulira ostvarivanje ušteda u sredstvima Proračuna Hercegbosanske županije, izvanproračunskih fondova i institucija čiji je osnivač Hercegbosanska županija.

Vlada je dala suglasnost na Program utroška sredstava za javne nabave MUP-a Hercegbosanske županije u 2009. godini. Riječ je o redovitoj nabavi policijske odjeće i obuće i uredske opreme za potrebe preseljenja prostorija CIPS u zgrade MUP-a.

Također, Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala realiziranje natječaja o prijemu vježbenika s VŠS i VSS. Svi vježbenici, VSS i VŠS, s radom u organima uprave trebali bi početi u utorak 3. studenog 2009. godine. Vježbenicima s VSS obavijesti o početku rada već su upućene, a u tijeku je upućivanje obavijesti vježbenicima sa završenom VŠS. U skupštinsku proceduru upućen je i nacrt Zakona o posredovanju pri upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba na području županije, a za sljedeću sjednicu Vlade odgođeno je razmatranje Zakona o blagdanima i neradnim danima Hercegbosanske županije.