Županijska i općinska sanitarna inspekcija u razdoblju do 15. veljače 2010. do 25. ožujka 2010. godine obavila je nadzore po kontrolama izvršenja Rješenja kojima je naloženo otklanjanje nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorima početkom školske godine 2009./2010. u osnovnim i srednjim školama na području županije i utvrđeno je sljedeće:
-vezano za naloge iz kontroliranih Rješenja o obvezi osiguranja zdravstvenih (sanitarnih) pregleda uposlenih u školama, utvrđeno je da ni jedna škola za svoje uposlene djelatnike nije osigurala obavljanje zdravstvenog pregleda, propisanog Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti;

-po nalozima iz kontroliranih Rješenja o obvezi provođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u prostorija škola, utvrđeno je da su iste mjere provedene u osnovnim školama čiji je osnivač općina Tomislavgrad, te u osnovnoj školi „Fra Franjo Glavinić“ u Glamoču, dok u ostalim školama na području županije nisu provedene mjere preventive DDD;

-vezano za uklanjanje sanitarno-tehničkih i higijenskih nedostataka utvrđenih u prostorijama škola ( neuvjetni sanitarni čvorovi, neokrečene i oštećene zidne površine, dotrajali otvori, neadekvatne podne površine i dr.) samo u sedam škola u tijeku je otklanjanje utvrđenih i kontroliranim Rješenjima naloženih nedostataka ( u pet škola otklanjanje nedostataka u sanitarnim čvorovima; u dvije škole zamjena prozora; u jednoj školi zamjena podnih obloga i saniranje zidnih površina).

Prateći sadržaji u sanitarnim čvorovima (tekući sapun, toaletni papir, papirni ubrusi) po izvješću općinskih sanitarnih inspektora osigurani su u školama u Glamoču i Tomislavgradu, a u ostalim školama nisu zatečeni tijekom nadzora, s tim da se po izjavama ravnatelja škola po primitku Rješenja pokušalo osigurati navedene sadržaje, ali zbog nediscipline učenika pri korištenju istih teško ih je osigurati u dovoljnoj količini tijekom cijelog radnog dana.

Tijekom kontrolnih nadzora u većini škola ponovno je uočeno loše održavanje svakodnevne higijene, posebno u sanitarnim čvorovima, kao i nedostatak kanti ili kontejnera za odlaganje otpada, posljedice čega su formirane deponije u dvorištima pojedinih škola.
Posebno zabrinjava činjenica da u školama u kojima je utvrđeno da ne ispunjavaju uvjete za normalno odvijanje nastavnog procesa i predstavljaju opasnost za učenike i potencijalni izvor mogućih zaraznih oboljenja ( OŠ u Golinjevu, Megdanu i Držanlijama, zbog trošnosti neodržavanja većine sadržaja u školama, kao i Srednja škola u Drvaru, zbog nezadovoljavajućeg sanitarnog čvora) ništa nije urađeno na otklanjanju postojećih nedostataka.
Direktor Uprave za inspekcijske poslove Dubravko Kovačević je istaknuo da zbog svega navedenog slijede daljnje mjere, ali represivnog karaktera sukladno zakonskim odredbama.