Na današnjoj 2. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i utvrdila Nacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2021. godinu u iznosu od 93.263.966,00 KM i Nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2021. godinu. Utvrđeni Nacrt Proračuna za tekuću godinu kao i utvrđeni Nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2021. godinu bit će upućeni u Skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru. Isto tako, donijeta je i Odluka o davanju suglasnost ministrici znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ da sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja HBŽ potpiše Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja koji će važit do 1. travnja 2021. godine.

Nakon razmatranja prijedloga Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za upošljavanje  Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine u iznosu od 763.000,00 KM. Odluka će biti upućena u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

U djelu sjednice donesena je i Odluka o davanju suglasnosti ministru unutarnjih poslova HBŽ za potpisivanje Sporazuma za produženje roka važenja Kolektivnog ugovora uposlenika MUP-a HBŽ. Paralelno s tim Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Policijskog odbora za policijske službenike na mandatno razdoblje od dvije godine.

Također, donesena je Odluka o davanju ovlaštenja za potpisivanje pojedinačnih ugovora za upis prava vlasništva na ranije dodijeljenim stanovima stradalnicima Domovinskog rata HVO-a HBŽ, kojom se daje ovlast  direktorici Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ, Ljiljani Kovačević, da u ime Vlade HBŽ, može potpisivati pojedinačne ugovore u svrhu realizacije upisa prava vlasništva na ranije dodijeljenim stanovima stradalnicima Domovinskog rata HVO-a HBŽ.

Zbog skorog istjecanja mandata Županijskog javnog pravobranitelja, a na zahtjev ministra pravosuđa i uprave, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje novog Županijskog javnog pravobranitelja u Županijskom javnom pravobraniteljstvu.

Vlada je jednoglasno donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 30.000,00 KM u svrhu jednokratne financijske pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji za sanaciju posljedica potresa.