Razmatran je prijedlog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća Hercegbosanske županije o dodjeli pomoći za saniranje štete od prirodne nesreće- poplave u općini Tomislavgrad. Povjerenstvo je razmatralo pojedinačnu i ukupnu štetu nastalu od prirodne nesreće koja je procijenjena u iznosu od 1.535.150 KM od čega 915.815 KM otpada na infrastrukturu, a 619.335 KM na štete koje se odnose na domaćinstva i pravne osobe. Vlada je usvojila Odluku o izdvajanju 180.000 KM za saniranje štete u tomislavgradskoj općini, od čega će 127.500 KM biti izdvojeno iz Tekuće pričuve, a 52.500 KM iz naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. S obzirom na velike razmjere štete u općini Tomislavgrad Vlada je prerapodjelila sredstava u Upravi za ceste tako da će 100.000 KM biti izdvojeno za saniranje ceste Tomislavgrad- Blidinje. Također, Vlada će od općine Tomislavgrad zatražiti strukturu prioriteta u obnovi infrastrukture i uključiti se u realiziranje određenih projekata. Nakon što Povjerenstvo dostavi dokumentaciju vezanu za razmjere štete u općini Drvar, Vlada će na sljedećoj sjednici usvojiti odluku o izdvajanju sredstava za pomoć drvarskoj općini u saniranju štete uzokovane poplavom