Nakon što je Vlada Hercegbosanske županije početkom lipnja ove godine utvrdila Prijedlog Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021.-2027., isti je upućen u skupštinsku proceduru usvajanja te je nakon razmatranja na posljednjoj sjednici Skupštine Hercegbosanske županije, održanoj 02.srpnja 2021.godine u Tomislavgradu, usvojena Strategija razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021-2027.godine.

Ovime je pokrenut proces strateškog planiranja kao i planiranja rada županijskih tijela, jedinica lokalne samouprave s područja Hercegbosanske županije, nevladinog sektora i ostalih dionika u provedbi Strategije razvoja.

Procesima planiranja, sukladno postojećim aktima, prepoznati su osnovni elementi strateškog planiranja vezani za provedbu, monitoring, izvještavanje i evaluaciju u Hercegbosanskoj županiji te su zadužena tijela Županije da usklade potrebne akte radi horizontalne i vertikalne koordinacije, kao i da pristupe procesima u danim rokovima.

Što se tiče provedbe, potrebno je uskladiti alate za trogodišnje i godišnje planove rada tijela uprave na nivou županijskih tijela kao i sam proces trogodišnjeg planiranja rada koji započinje izradom Akcijskog plana kao i Smjernica za trogodišnje planiranje koje priprema predsjednik Vlade županije, u suradnji sa tijelom za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem Županije, odnosno Stručnom službom Vlade. Proces izrade i usvajanja Smjernica usklađen je sa izradom Akcijskog plana za implementaciju Strategije razvoja Hercegbosanske županije čiju izradu koordinira Stručna Služba Vlade – Sektor za razvoj svake planske godine po principu 1+2.

Kvalitetno obavljanje monitoringa podrazumijeva da sva županijska tijela uprave trebaju uspostaviti i redovno ažurirati elektronske evidencije o implementaciji strategije kao i osigurati praćenje indikatora ostvarenja strateških ciljeva, prioriteta i mjera iz Strategije razvoja, kao i indikatora iz godišnjih planova rada. Osnova za izradu izvještaja o radu tijela uprave kao i Izvještaja o razvoju čine navedene evidencije, koje propisuje zakonski okvir.

Evaluacija je proces kojim se određuje vrijednost i značaj intervencije, odnosno programa, projekta ili sveukupne strategije razvoja, prema unaprijed definiranim kriterijima. Sukladno navedenim zakonskim rješenjima, za strateške dokumente na razini županije obavezna je evaluacija u tijeku.

Evaluacija u tijeku će se raditi u predzadnjoj godini implementacije Strategije razvoja (2026. godine) i provest će ju nezavisni evaluator izabran u ime Vlade kao naručitelja usluge, a može se raditi i na polovici razdoblja provedbe, ukoliko postoji potreba utvrđena od strane Vlade, a prvenstveno radi praćenja ostvarenja ciljeva, prioriteta i mjera zacrtanih Strategijom razvoja.

Kompletan dokument možete preuzeti OVDJE