ZAKONSKA REGULATIVA U INSPEKTORATU ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I LOVSTVO:

– Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine F BiH“, broj: 52/09)
– Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine HBŽ“, broj: 2/10)
– Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja („Službene novine F BiH, broj: 55/01)
– Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnome razvitku (“Službene novine F BiH”, broj: 42/10)
– Zakon o poljoprivredi (“Službene novine F BiH”, broj: 88/07 i 4/10)
– Zakon o zaštiti zdravlja bilja (“Službeni glasnik BiH”, broj: 23/03)
– Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 49/04)
– Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetnika (“Službeni list R BiH”, broj: 2/92 i 13/94,),
– Zakon o mineralnim gnojivima (“Službeni glasnik BiH”, broj: 46/04)
– Zakon o stočarstvu („Službene novine F BiH“ broj 66/13)
– Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Službene novine F BiH“, broj: 64/04)
– Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 2/06)
– Zakon o vodama („Službene novine F BiH“, broj: 70/06)
– Zakon o šumama („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 4/14)
– Zakon o lovstvu („Službene novine F BiH“, broj: 4/06, 8/10 i 81/14)
– Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta („Službene novine F BiH“, broj: 27/97)
– Zakon o sjemenu i sadnom materijalu („Službene novine F BiH“, broj: 71/05)

ZAKONSKA REGULATIVA U INSPEKTORATU ZA GRAĐEVINARSTVO, URBANIZAM, RUDARSTVO, GEOLOGIJU, EKOLOGIJU I CESTE I CESTOVNI PROMET:

– Zakon o građenju („Narodne novine HBŽ“ broj: 14/98)
– Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine HBŽ“ broj: 12/14)
– Zakon o rudarstvu („Narodne novine HBŽ“ broj: 12/01)
– Zakon o geološkim istraživanjima („Narodne novine HBŽ“ broj: 12/01)
– Zakon o eksplozivnim tvarima HBŽ („Narodne novine HBŽ“ broj: 02/09)
– Zakon o zaštiti od požara HBŽ („Narodne novine HBŽ“ broj: 7/02)
– Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima HBŽ („Narodne novine HBŽ“ broj 7/02)
– Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine F BiH“ broj: 33/03, 38/09)
– Zakon o zaštiti voda („Službene novine F BiH“ broj: 33/03)
– Zakon o zaštiti zraka („Službene novine F BiH“ broj: 33/03, 04/10)
– Zakon o upravljanju otpadom („Službene novine F BiH“ broj: 33/03, 72/09)
– Zakon o zaštiti prirode („Službene novine F BiH“ broj: 66/13)
– Zakon o fondu za zaštitu okoliša („Službene novine F BiH“ broj: 33/03)
– Zakon o zaštiti od buke („Službene novine F BiH“ broj: 110/12)
– Zakon o cestama Federacije BiH („Službene novine F BiH“ broj: 12/10, 16/10, 66/13)
– Zakon o cestovnom prijevozu u F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 28/06, 2/10)
– Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu („Službeni glasnik BiH“ broj: 1/02, 14/03)
– Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu („Službeni glasnik BiH“ broj: 48/10)
– Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putovima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13)
– Zakon o sigurnosti prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji (“Narodne novine HBŽ” broj: 6/13)

ZAKONSKA REGULATIVA U INSPEKTORATU ZA PROMET ROBA I USLUGA, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, RAD I RADNE ODNOSE I ZAŠTITU NA RADU:

– Zakon o trgovini („Narodne novine HBŽ“ broj: 13/00)
– Zakon o tržišnoj inspekciji („Narodne novine HBŽ“ broj: 13/00)
– Zakon o fiskalnim sistemima („Službene novine F BiH“ broj: 81/09)
– Zakon o kontroli cijena („Službene novine F BiH” broj: 02/95, 70/08)
– Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u F BiH („Službene novine F BiH” broj: 35/09)
– Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH („Službene novine F BiH” broj: 35/05)
– Zakon o gospodarskim društvima („Službene novine F BiH” broj: 81/15)
– Zakon o turističkoj djelatnosti u F BiH („Službene novine F BiH” broj: 32/09)
– Zakon o unutrašnjoj trgovini („Službene novine F BiH” broj: 40/10)
– Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta („Službene novine F BiH” broj: 27/97, 25/06)
– Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH” broj: 25/06)
– Zakon o kontroli cijena („Službene novine F BiH” broj: 02/95, 70/08)
– Zakon o turističkim zajednicama u F BiH („Službene novine F BiH” broj: 19/96, 28/03)
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti u F BiH („Službene novine F BiH” broj: 32/09)
– Zakon o radu HBŽ („Narodne novine HBŽ” broj: 13/98, 7/05)
– Zakon o zaštiti na radu HBŽ („Narodne novine HBŽ“ broj: 1/13)
– Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u F BiH („Službene novine F BiH” broj: 35/09)
– Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju („Službene novine F BiH” broj: 29/98, 49/00, 32/01, 73/05 , 59/06, 04/09)
– Zakon o radu („Službene novine F BiH” broj: 62/15)

ZAKONSKA REGULATIVA U INSPEKTORATU ZA SANITARNE, ZDRAVSTVENE, FARMACEUTSKE I VETERINARSKE POSLOVE:

– Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Služben novine F BiH“ broj: 29/05)
– Zakon o sanitarnoj inspekciji („Službeni list SR BiH“ broj: 23/77, 16/82, 13/83 i 15/90, 2/92)
– Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće uporabe („Službeni list SFRJ“ broj: 53/91, 2/92)
– Zakon o zdravstvenom nadzoru živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Službeni list SFRJ“ broj: 43/86, 2/92)
– Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Služben novine F BiH“ broj: 46/10)
– Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine HBŽ“ broj: 11/05)
– Zakon o veterinarstvu („Služben novine F BiH“ broj: 46/00)
– Zakon o veterinarstvu u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 34/02)
– Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Služben novine F BiH“ broj: 15/98)
– Zakon o zaštiti dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“” broj: 25/09)
– Zakon o hrani („Službeni glasnik BiH” broj: 50/04)

OBRASCI :

– Obavijest o privremenom radilištu
Odobrenje za iskopavanje i prijenos posmrtnih ostataka
Prijava gradilišta
Zahtjev za inspekcijsku kontrolu
– Zahtjev za izdavanje Potvrde o usklađenosti propisa zaštite na radu u Projektu
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta objekta za karantenski smještaj životinja iz uvoza