img_0485 Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji s Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine organiziralo je danas u Hotelu „Park“ u Livnu inicijalni radni sastanak za provedbu projekta „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini“.

Projekt je predstavio stručni savjetnik Gender centra Federacije BiH, Zlatan Hrnčić, a realizira se u okvir UN-ovog programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja u BiH“ koji financijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA ima za cilj podržati rad županijskih koordinacijskih tijela i općinskih multisektorskih timova u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u obitelji.

Prema riječima sudionika sastanka dosadašnja iskustva su pokazala da se najefikasniji rezultati u radu na prevenciji i borbi protiv nasilja u obitelji postižu kroz zajedničko i sveobuhvatno djelovanje policije, zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi, pravosuđa i institucija i ustanova, zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u razumijevanju ove specifične i kompleksne problematike.
img_0484
Stoga su današnjem sastanku uz organizatore nazočili predstavnici centara za socijalni rad s područja Hercegbosanske županije, predstavnici MUP-a Hercegbosanske županije, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici sudske vlasti, predstavnici prosvjetnih institucija, predstavnica Centra za mentalno zdravlje i drugi koji su direktno i indirektno vezani za razumijevanje ove složene problematike u Hercegbosanskoj županiji.

S tim u vezi na današnjem sastanku predstavljen je projekt za Hercegbosansku županiju, čija je realizacija planirana u razdoblju do rujna 2016. godine do prosinca 2018. godine. On obuhvaća podršku radnim sastancima koordinacijskih tijela i multidisciplinarnih timova, edukacije profesionalaca, osnaživanje, podršku u radu i realizaciju projekta na lokalnoj razini.