1kuU organizaciji Šumsko gospodarskog društva Hercegbosanske šume Kupres danas je u hotelu Adria ski svečano otvorena konferencija KUPRES 2017. pod nazivom ˝Šumarstvo i potreba za sektorskim obrazovanjem na europskom putu Bosne i Hercegovine“

Konferenciju čiji je partner Europska udruga državnih šuma EUSTAFOR sa sjedištem u Bruxellesu, a pokrovitelj Vlada Hercegbosanske županije i koja postaje središnje mjesto artikuliranja šumarskih i drvoprerađivačkih tema, otvorila je Europska parlamentarka Marijana Petir. Prilikom proglašenja otvorenja Konferencije Petir je zaželjela dobar rad svima na konferenciji uz odlične zaključke te se kao zastupnica stavila na raspolaganje uz riječi „u svim segmentima biti ću Vam od pomoći“.

Cilj konferencije je potaknuti šumarski i drvoprerađivački sektor u zemljama JIE na unaprjeđenje poslovanja kroz dodatnu edukaciju kadrova, razmjenu znanja, primjenu novih tehnoloških, procesnih i ekonomskih rješenja i veće korištenje sredstava iz EU fondova.

Programski sadržaji konferencije pored obrazovanja i edukacije uključivat će i pregled najboljih europskih šumarskih praksi, ekoloških i tržišnih k5retanja, cijene drva i drvnih sortimenata, presjek realizacija kapitalnih investicija u sektoru te sve više prisutne teme bolje valorizacije biomase i energetskog drva.

„Prošlogodišnji skup kao i današnja konferencija Kupres 2017. jest rijetkost kod nas u Bosni i Hercegovini. Ne dolaze nam često sektorski stručnjaci iz Europe. Ovo je jedan čisti gospodarski sadržaj koji nama u Bosni i Hercegovini nedostaje. Želja nas, koji predstavljamo ovaj sektor i šumarstvo i drvnu industriju,  jest upravo da ovo bude jedan od vlasnika ove Europske orijentacije BiH ka Europskoj uniji“, rekao je v.d. direktor ŠGD Hercegbosanske šume, Draško Brnić.

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić kao pokrovitelj konferencije naglasio je: „Za prostor Hercegbosanske županije koji je bogat šumom a i drvnom industrijom ovo je vrlo značajna konferencija koja se odvija na našem prostoru. Stoga želimo da se ovakav događaj i u budućnosti organizira i u tom dijelu će Vlada dati maksimalnu potporu, a sigurno i druge razine vlasti jer je kroz ovu konferenciju prepoznat naš prostor“.

„Smatram da je ova konferencija izuzetno važna jer šalje snažnu poruku da naše šume trebamo čuvati, ali isto tako da su one izvrstan izvor zapošljavanja, kao i izvor ponora ugljika. Naše šume mogu pomoći u uvažavanju klimatskih promjena da se u njima krije bio masa i obnovljivi izvori energije te su šume izuzetno dobre za razvoj turizma, lova i drugih dodatnih aktivnosti te iz tog razloga ovdje s Kupresa želimo poslati poruku da šume trebamo čuvati i da u njih više trebamo ulagati i biti zahvalni svima koji sa šumama upravljaju. Premda Europska unija nije izravno nadležna za šumsku politiku već je to na državama članicama, mi itekako na razini Europske unije brinemo o šumama i kroz E paket zakonodavstva o kružnom gospodarstvu, ali i energetski paket te želimo pomoći sektoru u boljem razvoju i isto tako da se svi oni benefiti koji od šuma mogu doći na najbolji mogući način iskoriste, rekla je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i članica odbora za poljoprivredu EU parlamenta, Marijana Petir.

Na dvodnevnoj konferenciji (9. i 10. veljače 2017. godine) koja je namijenjena tvrtkama u šumarstvu i preradi drva jedinicama lokalne samouprave, državnim i međunarodnim institucijama akademske zajednice, međunarodnim ulagačima, te ostalim uključenim u sektor šumarstva i drvoprerade boravit će 300 sudionika te 70 izlagača.

Prvog dana Konferenciji u Kupresu, među ostalim, nazočni su ministar financija u Vladi Hercegbosanske županije, Stipan Šarac, ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Petar Galić, predstavnici ministarstava u Vladi Hercegbosanske županije, načelnik općine Livno, Luka Čelan, načelnik općine Tomislavgrad, Ivan Vukadin, načelnik općine Kupres, Milan Raštegorac i načelnik općine Glamoč, Radovan Marković.

FOTOGALERIJA