(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com
Strategija razvoja

U Livnu i Tomislavgradu održane obuke te sastanci dvije fokus grupe za izradu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021- 2027

Dana 12. i 15. lipnja 2020. godine održane su dvije radionice na temu izrade strateških dokumenata sukladno Zakonu o planiranju i upravljanju razvojem te Uredbi o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH. Na obukama je ukupno sudjelovalo 20-ak članova Županijskog ...

Utorak, 23.6.2020, 8:47|

Održan prvi sastanak novoimenovanog Županijskog odbora za razvoj (ŽOR-a) preko zoom platforme

Iako je pandemija korona virusa usporila i poremetila planirane redovne aktivnosti strateškog planiranja kao i izrade nove Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021-2027, u ponedjeljak, 27. travnja 2020. godine održan je prvi sastanak putem zoom platforme u suradnji s ...

Četvrtak, 30.4.2020, 12:49|

Šesti Poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava koja dodjeljuje BH Diaspora Marketplace fonda (BDM)

Cilj USAID-ovog  projekta "Diaspora Invest" je potaknuti ekonomski doprinos bosansko-hercegovačke dijaspore socioekonomskom razvoju zemlje. Jedan od načina na koji projekt „Diaspora Invest“ stimulira uključivanje BH dijaspore je putem natječaja za izradu poslovnog plana koji se organizira, a namijenjen je stvaranju ...

Četvrtak, 5.3.2020, 9:38|

Objavljen Izvještaj o evaluaciji Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2016.-2018. godina

Izvještaj o provedenoj evaluaciji Strategije razvoja HBŽ za razdoblje 2016-2018 usvojen je na 10. proširenoj sjednici Županijskog odbora za razvoj (ŽOR-a) i konzultiran s članovima Vijeća za razvoj (ŽVR) Hercegbosanske županije, te je primljen k znanju na 76. sjednici Vlade. ...

Petak, 31.1.2020, 11:08|

Izrada Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027. godine

Nakon razmatranja Prijedloga, Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027. godine. Kako Zakon o planiranju i upravljanju razvojem u FBiH nalaže,  Odluku o pokretanju izrade Strategije razvoja potrebno je donijeti najkasnije ...

Ponedjeljak, 27.1.2020, 12:20|
Go to Top