Jučer je na XIII. sjednici Skupštine Hercegbosanske županije održanoj u Tomislavgradu, usvojen Proračun HBŽ za 2022. godinu u iznosu od 89.729.529,00 KM, što u odnosu na  Proračun  2021. godine daje indeks od 105,59. Usporedno s tim, usvojen je i Zakon o izvršenju Proračuna HBŽ za 2022. godinu kojim se uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, izvršavanje, prioriteti plaćanja i druga pitanja od značaja za Proračun Hercegbosanske županije za 2022. godinu.

Zastupnici su, među ostalim usvojili i Zakon o izmjenama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, te dali suglasnost na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ za 2022. godinu, kao i suglasnost na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za upošljavanje HBŽ za razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine.