20160322_091555U zgradi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske u Zagrebu danas je održan sastanak ministra znanosti, obrazovanja i športa RH, prof. dr. sc. Predraga Šustara i ministra znanosti, obrazovanja, kulture i športa u Vladi Hercegbosanske županije, prof. Petra Galića.
Tijekom sastanka razgovaralo se o kurikularnoj reformi u RH i mogućoj stručnoj pomoći u osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje Hercegbosanske županije, veoma bitnog segmenta u obrazovnom procesu na području Hercegbosanske županije.
Na sastanku je dogovoreno da će prof. dr. sc. Predrag Šustar službeno posjetiti Bosnu i Hercegovinu u sklopu koje će boraviti i na prostoru Hercegbosanske županije. Višednevni boravak ministra znanosti, obrazovanja i športa RH prof. dr. sc. Predraga Šustara trebao bi se realizirati koncem travnja tekuće godine.
Prigodom službene posjete Hercegbosanskoj županiji razgovarati će se, među ostalim, detaljno i o financijskoj potpori Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH projektima iz obrazovanja na prostoru Hercegbosanske županije.
Ministar Šustar sa zadovoljstvom je prihvatio poziv ministra znanosti, obrazovanja, kulture i športa u Vladi Hercegbosanske županije prof. Petra Galića da službeno posjeti Bosnu i Hercegovinu i Hercegbosansku županiju.