Razvojni projekti Hercegbosanske županije i prekogranična suradnja, tema je radnog sastanka koji je održan u srijedu, 24. ožujka 2021. godine u zgradi Vlade Hercegbosanske županije. Uz predsjednika Vlade HBŽ, Ivana Vukadina sastanku su nazočili ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, Božo Perić, bivša hrvatska ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije i vlasnica obrta Mega projekti, obrta za poslovno savjetovanje i izradu projekata za EU fondove, Gabrijela Žalac, konzul Republike Hrvatske u Livnu, Tomislav Vrdoljak, pomoćnica tajnika Vlade za razvoj, Ivana Mišković, gradonačelnik grada Livna, načelnici općina Tomislavgrad i Kupres sa svojim suradnicima i livanjski poduzetnici.

Žalac je kazala kako je upoznata s procesom izrade Strategije razvoja HBŽ 2021-2027 te da su razvojni dokumenti Strategije razvoja dobro urađeni. „Ono što želim reći je da u svojim razvojnim projektima za sada možete koristiti prvu komponentu IPA-e koja je orjentirana na jačanje kapaciteta institucija BiH, pa tek onda drugu komponentu – prekograničnu suradnju, gdje vi kao gradonačelnik i načelnici u HBŽ imate iskustvo i imate projekte koje ste već prijavljivali. To je jedini mogući europski fond dok BiH ne postane kandidat za članicu Europske unije“, kazala je među ostalim Gabrijela Žalac, te naglasila da je jačanje ljudskih kapaciteta koji će radit na konkretnim projektima, kao i međusobna suradnja na razini županija, ključ uspjeha u izradi i razvojnih projekata i prekogranične suradnje.

Gradonačelnik i načelnici općina predstavili su svoje najvažnije projekte prekogranične suradnje koje su radili i razvojne projekte na kojima trenutno aktivno rade. Predstavnici lokalnih zajednica stavili su poseban naglasak na zajedničku suradnju općina na području Hercegbosanske županije, jer je bitno postići zajedničke ciljeve u poboljšanju gospodarstva, turizma, poljoprivrede i drugih područja ljudskog življenja na dobro svih građana na prostoru HBŽ.

Budući da je ovo bio prvi radni sastanak Vlade Hercegbosanske županije, hrvatskih predstavnika za Europske fondove i predstavnika lokalnih zajednica s područja Hercegbosanske županije na kojem su razmijenjena iskustva na području upravljanja i provedbe programa prekogranične suradnje, dogovorena je daljnja međusobna suradnja kako bi se isti i realizirali.