Županijski ministar pravosuđa i uprave Aleksandar Rodić danas je održao  u svom uredu  sastanak sa šefom terenskog ureda OSCE-a u Drvaru g. Aleksandrom White.
U konstruktivnom razgovoru razmijenjene su informacije i razmišljanja o brojnim aktualnim temama, između ostalog o Poglavlju 23-Pravosuđe i temeljna prava koje je jedno od najizazovnijih i najsloženijih poglavlja u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji, pravnom i institucionalnom okviru za snažniju borbu i prevenciju korupcije, stanju kadrova u državnoj službi, kao i nacionalnoj ravnopravnosti i međunacionalnim odnosima.
Šef terenskog ureda  OSCE-a istaknuo je da su ovo važne oblasti, te potvrdio opredjeljenje OSCE-a za pružanje podrške u svim segmentima rada Ministarstva.