vlada hbžU cilju suzbijanja i sprječavanja širenja Q groznice kod ljudi i životinja utvrđene u obiteljskom gospodarstvu na farmi koza u općini Tomislavgrad provesti će se mjera uklanjanja svih životinja iz objekta, koja je naložena Rješenjem glavnog federalnog veterinarskog inspektora, federalne uprave za inspekcijske poslove. Nakon neškodljivog uklanjanja životinja iz objekta, provesti će se sanacija objekta i kruga objekta.

Naknada štete koja nastane provedbom naloženih mjera provesti će se u skladu  s odredbama  Pravilnika o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje („ Službene novine F BiH“, broj 98/12) odnosno Vlada HBŽ će po prijedlogu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije osigurati poljoprivrednom proizvođaču 50% iznosa od procijenjene štete.