prU velikoj sali općine Travnik u utorak, 15. ožujka 2016. godine bit će održana prezentacija „Novih kreditnih linija“ Razvojne banke F BiH. Naime, nakon nekoliko sastanaka predstavnika Udruženja poslodavaca F BiH s rukovodstvom Razvojne banke F BiH dogovoreno je snižavanje kamata gospodarstvenicima koji posluju u F BiH. U cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta Nadzorni odbor Razvojne banke F BiH je 18. veljače 2016. godine prihvatio prijedlog Udruženja poslodavaca F BiH o dodatnom sniženju kamata i to:
– kreditna linija za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava s 4% na 3% posto,
– kreditna linija za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje s 4% na 3% posto,
– kreditna linija za dugoročno kreditiranje tekućih sredstava za izvoznike s 5% na 4% posto.

Ovo je drugo ovogodišnje sniženje kamata za kredite u Razvojnoj banci F BiH i podrška je realnom sektoru posebice malim i srednjim poduzećima.

Razvojna banka F BiH produžila je i rok otplate kredita Kreditne linije za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava sa sedam na osam godina, a obrade kreditnih zahtjeva su za sve kreditne linije snižene sa jedan posto u zavisnosti od iznosa kredita i to:
– za iznos kredita do 1.000.000 KM na 0,75 posto,
– za iznos kredita 1.000.001 KM do 3.000.000 KM na 0,50 posto,
– za iznos kredita većeg od 3.000.000 KM na 0,35 posto.

Razgovori između Udruženja poslodavaca F BiH i Uprave Razvojne banke F BiH doprinijeli su smanjenju kamate i do 3% i troškova obrade kredita 2-3 puta.

Prezentacija pod nazivom „Dani otvorenih vrata“ taj dan u Travniku počinje u 12 sati.  Prezentaciji će, uz ostale, sudjelovati predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić, predsjednik Uprave Razvojne banke F BiH, Salko Selman i predstavnik Udruženja poslodavaca F BiH, Mladen Pandurević.

Na prezentaciju „Novih kreditnih linija“ Razvojne banke F BiH u sklopu „Dana otvorenih vrata“ u Travniku pozivaju se svi zainteresirani gospodarstvenici s područja Hercegbosanske županije.