Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić danas je u zgradi Vlade u Livnu zajedno s ministrom unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Darinkom Mihaljevićem i ministricom pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije,  Mirjanom Stojsavljević – Petraković  održao sastanak s predstavnicima Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK). Današnjem sastanku čiji je povod bio uspostava suradnje dvije institucije u ime Agencije su nazočili zamjenik direktora Dragan Slipac i pomoćnik direktora za prevenciju korupcije Vladica Babić.

Tijekom sastanka predstavnici Agencije prezentirali su svoj rad uključujući i novu Strategiju za borbu protiv korupcije 2015-2019. godine uz prateći Akcijski plan, uz pojašnjenje obveza koje su pred županijama u provedbi ova dva dokumenta.

Sudionici sastanka suglasili su se kako je potrebito što prije formirati tijelo za sprječavanje korupcije na razini Hercegbosanske županije, uz donošenje vlastite Strategije za borbu protiv korupcije, koja će biti usklađena da Državnom strategijom.

Dogovoreno je da će se u što skorijem vremenskom roku formirati tijelo za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije koje će u koordinaciji raditi s Agencijom.

Također je dogovoreno da će do formiranja radnog tijela ministrica pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije,  Mirjana Stojsavljević – Petraković biti kontakt osoba s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, te da će se nakon utemeljenja tijela pristupi izradi Strategije za borbu protiv korupcije i Akcijskog plana Hercegbosanske županije.