Direktor direkcije za robne rezerve  Hercegbosanske županije, Senad Džanković sa suradnicima nazočili su  u ponedjeljak 30.svibnja, 2022. godine u Bihaću na radno-konzultacijskom sastanku sa direktoricom Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanske županije, Mehirom Perviz.

Na sastanku se razgovaralo stanju roba i o trenutnoj situaciji u Direkciji robnih rezervi na nivou obje županije.

Kao i na prethodnim sastancima koji su održani s predstavnicima robnih rezervi u drugim županijama,  podržana je inicijativa za što hitnijim izmjenama važećih Zakona o robnim rezervama u cilju poboljšanja međusobne suradnje i uvezanosti županijskih Direkcija s Federalnom direkcijom robnih rezervi. Također, razgovaralo se o mogućnosti da se preko Federalne direkcije robnih rezervi uputi inicijativa Vladi Federacije BiH o mogućnosti financiranja županijskih robnih rezervi preko godišnjeg Proračuna Federacije BiH.

Također, dogovoreno je da će završni ciklus sastanaka biti u održan u skorašnjem razdoblju u Livnu.